Søndag 21.01.18
10:35 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702001 Florø idrettssenter A Florø 2 Dale 2
10:35 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702006 Florø idrettssenter B Florø 5 Førde
10:35 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802001 Florø idrettssenter C Florø 1 Førde
11:00 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702002 Florø idrettssenter A Florø Høyang
11:00 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702007 Florø idrettssenter B Florø Sportsklubb 3 Eikefjord IL – Handball
11:00 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802002 Florø idrettssenter C Florø 2 Førde 2
11:25 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702003 Florø idrettssenter A Florø 4 Dale 2
11:25 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702008 Florø idrettssenter B Dale Førde
11:25 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802003 Florø idrettssenter C Dale Florø 3
11:50 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702004 Florø idrettssenter A Florø 2 Eikefjord IL – Handball
11:50 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702009 Florø idrettssenter B Florø Sportsklubb 3 Høyang
11:50 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802004 Florø idrettssenter C Florø 1 Førde 2
12:15 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702005 Florø idrettssenter A Dale Florø
12:15 Sogn og Fjordane – Gutter 7 år (2010) – Vår – 02 6323702010 Florø idrettssenter B Florø 4 Florø 5
12:15 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802005 Florø idrettssenter C Dale Florø 2
12:40 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702001 Florø idrettssenter A Florø Eikefjord IL – Handball
12:40 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702007 Florø idrettssenter B Dale Florø 4
12:40 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802006 Florø idrettssenter C Florø 3 Førde
13:05 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702002 Florø idrettssenter A Florø 2 Førde
13:05 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702008 Florø idrettssenter B Dale 2 Florø 5
13:05 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802007 Florø idrettssenter C Florø 4 Førde 3
13:30 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702003 Florø idrettssenter A Florø 3 Høyang
13:30 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702009 Florø idrettssenter B Florø 4 Høyang 2
13:30 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802008 Florø idrettssenter C Florø 5 Askvoll/Holmedal
13:55 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702004 Florø idrettssenter A Eikefjord IL – Handball Førde
13:55 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702010 Florø idrettssenter B Dale Høyang IL -J07 3
13:55 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802009 Florø idrettssenter C Florø 4 Høyang
14:20 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702005 Florø idrettssenter A Florø 2 Høyang
14:20 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702011 Florø idrettssenter B Dale 2 Florø 6
14:20 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802010 Florø idrettssenter C Florø 5 Eikefjord IL – Handball
14:45 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702006 Florø idrettssenter A Florø Florø 3
14:45 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702012 Florø idrettssenter B Florø 5 Høyang 2
14:45 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802011 Florø idrettssenter C Førde 3 Askvoll/Holmedal 2
15:10 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802001 Florø idrettssenter A Førde 2 Askvoll/Holmedal
15:10 Sogn og Fjordane – Jenter 7 år (2010) – Vår – 02 6324702013 Florø idrettssenter B Florø 6 Høyang IL -J07 3
15:10 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802012 Florø idrettssenter C Høyang Askvoll/Holmedal
15:35 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802002 Florø idrettssenter A Florø 1 Høyang 2
15:35 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802007 Florø idrettssenter B Dale 2 Florø 3
15:35 Sogn og Fjordane – Jenter 8 år (2009) – Vår – 02 6324802013 Florø idrettssenter C Askvoll/Holmedal 2 Eikefjord IL – Handball
16:00 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802003 Florø idrettssenter A Dale Florø 2
16:00 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802008 Florø idrettssenter B Høyang Førde
16:25 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802004 Florø idrettssenter A Florø 1 Førde 2
16:25 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802009 Florø idrettssenter B Dale 2 Eikefjord IL – Handball
16:50 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802005 Florø idrettssenter A Dale Askvoll/Holmedal
16:50 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802010 Florø idrettssenter B Florø 2 Høyang
17:15 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802006 Florø idrettssenter A Florø 3 Førde
17:15 Sogn og Fjordane – Gutter 8 år (2009) – Vår – 02 6323802011 Florø idrettssenter B Høyang 2 Eikefjord IL – Handball

Med atterhald om endringer.

 

TILBAKE