Treningsavgift for 2018 -2019

Aldersgrupper Pris pr. halvår Antall økter
6-9 år    700,- 1 økt pr uke
10-11 år 1 200,- 2 økter pr uke
12-14 år 1 500,- 3 økter pr uke
15-16 år 1 500,- 3-5 økter pr uke
Senior dame 3. div 1 700,- 3-5 økter pr uke
Senior dame 4. div 1 300,- 2 økter pr uke
Senior Herre G 18 1 700,- 3-5 økter pr uke

 

Alle som deltek i regelmessig aktivitet i regi av Florø SK  Handball pliktar å betale treningsavgift. Når ein spelar har vore med og trent ein månads tid vert den rekna som “regelmessig”, og må betale treningsavgift for inneverande sesong.

I tillegg til treningsavgift skal det også betalast kontingent på kr 200,- til Florø Sportsklubb.  Den gjeld for alle idretter innen Florø Sportsklubb.

Kontingenten inneheld barneforsikring  i klubben fram til utøvaren fyller 13 år. Du kan lese meir om barneforsikringa på NIF si heimeside. Utøvarar som er 13 år og eldre må sjekke forsikringsordninga som gjeld for aktuelt idrett og forbund.

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettsklubben og blir nytta til å betale fellesutgifter. Den gjeld for alle idretter innen Florø Sportsklubb.

Ta kontakt med Terje Andersen, viss du har spørsmål om kontingenten,

Epost: terjand3@online.no

Frå det året spelaren fyller 13 år skal det betalast lisens for at spelaren skal kunne spele kamp. Lisensen er forsikring av spelaren. Les meir HER.

Med forbehold om trykkfeil.