Treningsavgift for 2022-2023

Aldersgrupper Pris pr. halvår Talet på  økter
6-9 år    500,- 1 økt pr veke i gymsal
10-11 år 1 000,- 2 økter pr veke i hall
12 år 1 500,- 3 økter pr veke i hall
13-16 år 1 700,- 3 økter pr veke i hall
Senior 1. laget 1 800,- 3-4 økter pr veke i hall
Senior 2. laget 1 400,- 2 økter pr veke i hall
Florø United Gratis 1 økt pr veke i gymsal

 

Alle som i løpet av året starter og deltek i regelmessig aktivitet i regi av Florø SK Handball, pliktar å betale treningsavgift. Når ein spelar har vore med og trent ein månads tid vert den rekna som «regelmessig», og må betale treningsavgift for inneverande sesong. Det er ikkje noko krav at ein spelar, som er med på treningane, må vere med på kamp. Vil spelaren berre vere med på treninga, så er det helt ok. Den dagen spelaren er klar for det, viss den kjem, så får spelaren vere med på kamp. Vår klubb er til for alle.

I tillegg til treningsavgift skal det også betalast kontingent på kr 200,- til Florø Sportsklubb.  Den gjeld for alle idretter innen Florø Sportsklubb.

Kontingenten inneheld barneforsikring  i klubben fram til utøvaren fyller 13 år. Du kan lese meir om barneforsikringa på NIF si heimeside. Utøvarar som er 13 år og eldre må løyse lisens for å vere forsikra. Sjå lenkje hos NHF «Lisens og forsikring i håndball»

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettsklubben og blir nytta til å betale fellesutgifter. Den gjeld for alle idretter innen Florø Sportsklubb.

Ta kontakt med Eva Orheim viss du har spørsmål om kontingenten,

Epost: Eva Orheim (orheimeva@gmail.com)

Frå det året spelaren fyller 13 år skal det betalast lisens for at spelaren skal kunne spele kamp. Lisensen er forsikring av spelaren. Les meir HER.

Med atterhald om trykkfeil.