Klubbhåndboka for Florø SK Handball skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Den er laget av styret med utgangspunkt i mal fra Norges Idrettsforbund (NIF) som Norges Håndballforbund (NHF) bruker og etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben.  Mye av underlaget er hentet primært fra NIF og NHF siden hjemmesider eller er linket dit.

Den er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Klubbhåndboka er sentral i klubbens arbeid med å heve kvaliteten i alle ledd og vil være gjenstand for en løpende revisjon.

Selv om klubbhåndboka nå er godkjent av styret er dette kun et første utkast (80 %). For at boka skal bli bedre er vi avhengig av tilbakemelding på feil, mangler eller forhold som er mangelfullt eller ikke beskrevet slik at den kan bli oppdatert.

Florø Sportsklubb besluttet ny lov for Florø Sportsklubb basert på NIF sin lovnorm på årsmøte 26 mai 2020 iht ref A.
Den kan være nyttig å ha lest igjennom for å vite hva som står der om en kommer i tvil.

KLUBBHANDBOKA

FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2020-2025

MÅL OG HANDLINGER til Florø SK Handball handlingsprogram, app. 1 til del 2.

SPORTSPLAN til Florø SK Handball handlingsprogram, vedlegg til app. 1 til del 2.

LOV FOR FLORØ SPORTSKLUBB BASERT PÅ NIF SIN LOVNORM