OVERSIKT OVER RØMMINGSVEG I FLORØ IDRETTSSENTER:

 

TELEFONNUMMER

Legevakt:                                                                   116117

Florø Taxi:                                                                 57 74 10 15

Politi: ”Når hjelpa kan vente litt”                   02800

Brann                                                                         110

Politi                                                                          112

Ambulanse                                                             113