Våre aktiviter foregår i hovedsak i Florø idrettssenter og Florahallen. 6-9 årskulla (Minihåndball)  trenar generelt på sine lokale skular. Vil du vite meir om Minihåndball, så ta kontakt på: mini@florohandball.no

Det er ikkje noko krav at ein spelar, som er med på treningane, må vere med på kamp. Vil spelaren berre vere med på treninga, så er det helt ok. Den dagen spelaren er klar for det, viss den kjem, så får spelaren vere med på kamp. Vår klubb er til for alle.

Treningstider og treningsstad: Sjå under aktuell gruppe.

Oversikt over treningsavgift og antall økter per lag/årskull finn du HER.

 

HANDBALL-LISENS

Alle spelarar og dommarar må løyse lisens frå og med det kalenderår dei fyller 13 år, for å få spela kampar.

Lisensen forfaller til betaling 1. september hvert år og har gyldighet frem til 31. august det påfølgende år.

Sjå informasjon om Handball-lisens her.

 

FOTOGRAFERING/FILMING

Vi tar mange biletet og filmar og strøymer mange kampar (live streaming), som vi legg ut på sosiale medier og som blir trykt i årsheftet. Alle spelarar, eller føresette,  må godkjenne at vi publiserer bilete og film.  Her finn du skjema som skal fylles i av alle spelarar og som leveres til lagkontakt eller trenar i spelaren sitt lag.

Samtykkjeerklaring for publisering av bilete og film av born

 

KONTINGENT/TRENINGSAVGIFT

Som aktiv utøvar, betaler man kontingent til Florø Sportsklubb og treningsavgift til Florø SK Handball.

Kontingenten inneheld barneforsikring  i klubben, fram til utøvaren fyller 13 år. Du kan lese meir om barneforsikringa på NIF si heimeside. Utøvarar som er 13 år og eldre må sjekke forsikringsordninga som gjeld for aktuelt idrett og forbund.

Medlemskontingenten er ei viktig inntekt for idrettsklubben og blir nytta til å betale fellesutgifter. Den gjeld for alle idretter innen Florø Sportsklubb. Ta kontakt med Terje Andersen, viss du har spørsmål om kontingenten,

Epost:terjand3@online.no

 

Med forbehold om trykkfeil.