Florø Sportsklubb er organisert som eit fleiridrettslag.

org nr 871 567 662

Klubbens høgste organ er hovedstyret.

Leiar i hovedstyret er Tore Havn.

Vi har 3 grupper i FSK

Florø SK Handball

Florø Fotball

FSK svømming

 

Florø sportsklubb eig 50 % av klubbhuset ved stadion i lag med Florø turn og idrettsforening 50 %