Regionstyret i Region Vest har revidert og vedtatt bestemmelser og kampreglement for sesongen 2019/2020.

Dei finn du her: Praktisk info – lover og reglar Norges håndballforbund

 

Antall spillere på laget, spilletider og ballstørrelser

Klasse Ant. spillere Spilletid Ballstr. IHFs bestemmelser for ballstørrelse
Jenter 17 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Jenter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Jenter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
         
Gutter 17 14 2 x 25 3 IHF 3 (58 x 60 cm/425-475 gram)
Gutter 16 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 15 14 2 x 25 2 IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)
Gutter 14 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)
Gutter 13 12 2 x 20 1 IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

Spilletider 
Regionene kan, etter begrunnet søknad til Forbundsstyret, avvike fra de oppgitte spilletidene.