PÅMELDINGA ER OPE FRAM TIL 29. SEPTEMBER KL. 21:00