«Min idrett» er di personlege side inn mot idrettens medlemsregister og idrettssystema.

Alle som er registrert som medlem av eit idrettslag, med tillitsverv eller andre funksjonar i idretten blir registrert i idrettens databaser. Det er difor viktig for deg som einskildmedlem og for dine lag og forbund, at opplysningane som er registrert er korrekte.

«Min idrett» er din personlege portal til desse systema. Her kan du som medlem, utøvar, tillitsvalgt eller administrativt tilsett få oversikt over og endre eigne opplysningar, melde deg på konkurransar og kurs, samt betale lisens, påmeldingar, og betalingskrav frå ditt idrettslag.

Tilgang til «Min idrett» og alle funksjoner basert på dine og/eller dine barns medlemskap.

Min idrett er gratis for alle.

Du må først melde deg inn på «Idrettens ID»

Idrettens ID brukerveiledning

Sånn betaler du kontingent og treningsavgift i «Min idrett»