Rutinebeskrivelse for registrering av kampresultat og handtering av kamprapporter i Florø SK Handball.

 

Resultatregistrering.

Det er trenarane som sjølv er ansvarlig for sitt eige lag og at resultat som gjeld sitt lag blir registrert når ein spiller heimekamper. Alle resultat skal være registret same dag som kampen er spilt.

Dette kan gjerast på fleire måter.

  1. Du kan ringe inn resultatet på tlf 815 68 333
  2. Du kan logge deg inn i minidrett i TA (TurneringsAdmin) å registrere resultatet. Alle våre trenere skal være registret som kampansvarlige. Noko ein må være om ein skal kunne registrere resultat. Viss ein ikkje har tilgang kontakt Trine Vokuhl Havn.
  3. Du kan registrere resultat gjennom appen Min Håndball. ( må også her være registrert som kampansvarlig i Minidrett).

 

Kamprapporter

Det er sekretariatet som er ansvarlig for å sende inn kamprapportene etter endt kampdag. Rapportene skal være sendt inn til Region vest sitt kontor i Bergen seinast 3 dagar etter endt kampdag.

Dette kan gjerast på flere måter.

  1. Scannes til epost Nhf.rvn@handball.no
  2.  Sendes pr post til Norges håndballforbund region vest, PB 6143, 5892 Bergen.

 

 

Florø 5.10.2016

Trine Vokuhl Havn

Leiar Florø SK Handball