STYRET 2021-2022

ROLLE I STYRET ANSVARLEG E-POSTADRESSE TELEFONNR.
Leiar Morten Mortensen morten.mortensen.mm@gmail.com 916 30 671
Nesteleiar
Sportsleg leiar Olav Hatlemark olav.oddson.hatlemark@gmail.com 415 50 305
Kasserer Jorunn Farsund jorunn@florohandball.no 916 16 180
Sekretær Monica Bøhmer monica@florohandball.no 908 37 323
Materialansvarleg, booking av buss Rune Grimstad ru-gri@online.no 994 47 742
Medlemsregistrering og fakturering, booking av buss Annbjørg Hestdal annbjorg@florohandball.no 913 00 107
Dugnadsansvarleg
KursansvarlegKioskansvarleg
Nina Steindal nina@florohandball.no 996 35 363
Markedsansvarleg
Styremedlem 1, superbrukar IKT Olav Kvalvik okvalvik@gmail.com 917 38 802
Styremedlem 2, draktansvarleg Oddlaug Fredheim oddlaug@florohandball.no 958 84 646