Innlegg

Årsmøte Florø SK Handball 17. mars

Her finn du dokumentar til årsmøtet 17. mars kl: 18:00 – 19:30

Til medlemmer i Florø SK Handball 

Årsmelding Florø SK Handball 2023

Årsregnskap Florø SK Handball 2023

Florø SK Handball budsjett for 2024

Florø SK Handball handlingsprogram 2024-2029

APP 1 til Del 2 – Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2024-2029

Forslag til årsmøtet – justering av treningsavgiften. Saksfremmer Olav Hatlemark

DETALJER.
– Vanlige årsmøtesaker
– Kaffe og enkel servering
– Møt opp i god tid så en får plass
– Vær med å bestemme Florø SK Handball sin utvikling fremover

Vi håper mange møter opp for å være med og bestemme.

Innkalling til årsmøte i Florø SK Handball

Årmøte 2022 for Florø SK Handball blir holdt i Klubbhuset ved Florø stadion 31. mars kl 18:00

Normale årsmøtesaker der følgende dokument vil bli lagt ut her og være tilgjengelig seinare i dag:
1. Innkalling
2. Årsmelding
3. Regnskap 2021.
4. Budsjett 2022
5. Handlingsplan for 2022-2027

SAKLISTE OG SAKDOKUMENTAR FOR ÅRSMØTE 2022

ÅRSRAPPORT 2021 FLORØ SK HANDBALL

ÅRSREGNSKAP 2021 FLORØ SK HANDBALL

BUDSJETT 2022 

FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2022-2027

APP 1 TIL DEL 2 – MÅL OG HANDLINGAR TIL FLORØ SK HANDBALL HANDLINGSPROGRAM 2022-2027

Årsmøte i Florø SK Handball 2021 med lenkje til møtet

Bli med fra datamaskin eller mobilapp.


Florø SK Handball avholder årsmøte søndag 9. mai kl 1700 via Teams.
Agenda
– Vanlige årsmøtesaker.
– Innkomne saker til årsmøte må være klubben i hende senest 5 dager før årsmøte (dvs 5 mai).

Årsmøte 7. mai 2020 kl. 19:00

Hermed kaller Florø SK Handball til årsmøte torsdag 7. mai kl. 19:00.
Lenkje til årsmøtedokumenter finn du nedst på sida.

Grunn av koronatider så har vi årsmøtet med den nettbaserte videokonferanse-appen ZOOM.

Bli med på årsmøtet  ved å klikke på lenka under. Øyvind er pålogga frå  kl. 18.30 om du vil teste teknikken før møtet starter.

Øyvind Østrem is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://hvl.zoom.us/j/67202294211?pwd=dHZBVUlac0VFYm9FcSt4QTlWLzRXQT09

Meeting ID: 672 0229 4211
Password: 594604
One tap mobile
+4773494877,,67202294211#,,1#,594604# Norway
+4723960588,,67202294211#,,1#,594604# Norway

 

2020-03-12 Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
2020-05-06 Florø SK Handball Budsjett 2020 m regnskapstall 2019 2018
2020-03-12 Florø SK Handball Årshjul (rammer) knyttet til Handlingsprogram og klubbens drift.
2020-03-12 Etablering av ungdomsråd i Florø SK Handball
2020-03-12 Organisasjonsplan Florø SK Handball
2020-03-12 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball..
2020-03-12 Årsmelding for Florø SK Handball 2019.
2020-05-03 Sakliste og saksdokumenter for årsmøte for 2020 i Florø SK Handball.
APP 1 til Del 2-Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg 1 til APP 1 til Del 2 – Sportsplan til Florø SK Handball Handlingsprogram 2020-2025.
Vedlegg A-2 Regnskap 2019 BALANSE – SPESIFIKASJON
Vedlegg A-1 Regnskap 2019 RESULTATREGNSKAP – SPESIFIKASJON

Årsmøte i Florø SK Handball 2020

Årsmøte i Florø SK Handball torsdag 12. mars kl 20:00
Normale årsmøte saker:
– Godkjenning av de stemmeberettigede (*)
– Valg av dirigent (er)
– Valg av protokollfører(e)
– Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
– Godkjenning av innkalling
– Godkjenning av sakliste
– Godkjenning av forretningsorden
– Behandle idrettslagets årsberetning
– Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
– Behandle forslag og saker
– Fastsette treningsavgift eller gi fullmakt:
– Vedta idrettslagets budsjett
– Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Merknad 1. Saksliste vil bli sendt ut 5. mars 2020.
Merknad 2. Saker til årsmøte må være styret i hende 3. mars 2020.
Merknad 3. Årsmøte er veldig viktig så vi håper på stort oppmøte

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

(*) Alle som betaler årskontingent til Florø sportsklubb er stemmeberettigede.

 

Årsmøte i Florø SK Handball

Florø SK Handball innkaller hermed alle medlemer til årsmøte sundag 4. mars kl 16:00  i Florø idrettssenter.

Vanlege årsmøtesaker.

Velkommen!