Innlegg

Bli med og feire 17. mai med Florø Sportsklubb i «Borgertoget»

No er det 17. mai igjen og vi kan vise frem klubbens størrelse og engasjement i «Borgertoget».

For å sikre dette skisserer vi her en enkel plan som vi oppfordrer så mange som mulig å delta på.

Plan

15:45 Oppmøte ved Florø Barneskole.

  • Bak fanen til Florø Sportsklubb stiller først Florø SK Handball, Florø Fotball og Florø SK Svømming.
  • Deltakere oppfordres til å stille gruppevis (også dommergruppa), men det er ingen plan for innbyrdes plassering av gruppene.
  • Deltakerne kan stille i pentøy, drakt eller kombinasjon pentøy og overtrekksjakke.
  • Samtlige oppfordres til ta med hvert sitt flagg og hver gruppe oppfordres til å ha minst 1 stort Norsk flagg (balkong flagg).
  • Trenere, oppmenn og foreldre oppfordres til å stille.

16:00 Borgertoget starter.

  • Florø SK Handball følger toget og medlemmer langs ruten oppfordres til å hoppe inn i de respektive gruppene.
  • Når en kommer opp Stadionbakken på slutten er det viktig å følge toget ut til Florøhallen slik at en kan få vist frem hele klubben for dem som sitter på tribunen når toget passerer denne.

Når Borgertoget er avsluttet – Gruppebilde.

  • Florø SK Handball samles på løpebanen med klubbhuset / starten for 100 meteren for felles gruppebilde som nå er en tradisjon.
  • Når gruppebilde er tatt er vår plan for «Borgertoget» ferdig og en kan ta spredning.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball