Innlegg

Informasjon om region vest sin videre aktivitet

NHF Region vest informerer:

Torsdag kveld kom regjeringen med noen lettelser i koronatiltakene.

Det åpnes nå for kampaktivitet for barn og unge til og med 20-årsklassen. Det vil samtidig si at ungdom på videregående skolealder kan trene med nærkontakt igjen. Voksne over 20 år kan igjen trene innendørs i grupper på 20 personer med en meters avstand.

For kampavviklingen i region vest betyr dette at alle kamper kan gå som oppsatt fra 6- til 20-års klassen. Vi vil gjøre tilpasninger i oppsettene for å få rom mellom kampene.

Barnehåndball 6-12 år.

 • Alle berammede seriekamper går som oppsatt fom. Lørdag 15/1.
 • I januar går vi ned til en kamp i alle klasser i barnehåndballen for å redusere ventetid i hallen. Oppdatering vil bli gjort i neste uke, se handball.no eller appen for oppdatering.
 • Tidligere utsatte kamper er i utgangspunktet avlyst.
 • TIPS! Om det er klubber/lag som ønsker å ta igjen kamper som er avlyst tidligere, avtal nytt tidspunkt med motstander.
 • Kamper i Intersport 4’er vil i januar bli berammet med en kamp, som tidligere meldt ut.

Ungdomshåndball 13 – 20 år:

 • Alle berammede kamper går som oppsatt fom. Lørdag 15/1.
 • Utsatte kamper fra tidligere i sesongen må omberammes. Se tidligere meldt informasjon.
  • Det er ønskelig at dere forsøker å omberamme utsatte kamper selv. Dette vil selvsagt være kostnadsfritt.
  • Vi ber alle lag om å se over sin terminliste, tar kontakt med motstander og dommer, avtale ny dato og sende en e-post til oss. Husk også å sjekk at hallen er ledig. Det er hjemmelaget som er ansvarlig for å ta initiativ og opprette den første kontakten med motstander og dommere.
  • Når ny tid er avklart sender dere en e-post til rvn@handball.nomed ny informasjon. Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp til å finne ny tid.
 • I klassene 16 – 20 år kan en om ønskelig, utsette aktuelle kamper gebyrfritt om lag har behov for treninger med fysisk kontakt i forkant av kamp.
 • Vi vil komme tilbake til mer informasjon om ett eventuelt sluttspill i ungdomsklassene.

Senior

Dessverre så kan ikke seniorlagene våre trene med kontakt eller spille kamper. Lag i denne serien må forholde seg til følgende:

 • Det er nå åpnet for trening innendørs med 1 meter avstand og maks 20 personer.
 • Spillere under 20 år kan trene med nærkontakt.
 • Spillere over 20 år kan ikke gjennomføre trening med nærkontakt.
 • Klubbene har fått en e-post med litt mer informasjon.
 • Kamper til og med 01.02 markeres som utsatt og settes uten klokkeslett.
 • Les mer her om arbeidet som gjøres fra NHF mtp. gjenåpning av seniorhåndballen.

Dommere på kamper

 • Det jobbes for å få berammet flere dommere på aktuelle kamper i 11-20 år fra administrasjonen/dommeroppsettsansvarlige.
 • Til dommere:
  • Søk gjerne på ledige dommeroppdrag i TurneringsAdmin hvis du som dommer har mulighet til å ta noen ledige kamper.

Spillerutvikling:

Spillerutviklingstiltak kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensninger.

Kurs og utdanning, inklusive dommersamlinger:

Disse kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensinger for offisielle arrangement. Kravet om 1 meters avstand skal overholdes.

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Generelle smittevernråd:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Arrangement

Det er påbud om bruk av munnbind for publikum.

På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 30 personer til stede uten tilviste plasser. I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste).

All aktivitet skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte:

 • Oppdatert koronainformasjon NHF Region Vest finner dere her.
 • Helsedirektoratets bransjeveileder for idrett og frivillighet skal legges til grunn. Denne finner dere her.
 • Det skal være en smittevernfaglig ansvarsperson ved hvert arrangement (kamp).
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at klubben/arrangøren har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Kontaktopplysninger til deltagere og publikum skal registreres.

Endring i karantenereglene:

Det lettes på smittekarantenen.  I utgangspunktet trenger ikke «øvrige nærkontakter» lenger å gå i karantene, men de må testes på dag 3 og 5.  Dette vil kunne gi færre utsettelser i seriespillet.

Vi gleder oss over at mange kan komme i gang igjen og at vi kan skape gode håndballopplevelser framover.

Florø SK Handball vil oppdatere sine retningsliner snarast.

Oppdaterte retningslinjer for arrangement og trening i Florø idrettssenter og Florøhallen 15. des 2021

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT OG TRENING PÅ FLORØ IDRETTSSENTER OG I FLORØHALLEN oppdatert 15. desember

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 15.12.2021

 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Ref C: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/langt-farre-kan-trene-som-normalt/

Ref D: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innførte Florø SK Handball nødvendige retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. Onsdag 15. desember kom NHF ut med sine egne presiseringer og retningslinjer.

Med bakgrunn i dette har vi justert punktet for treningsaktivitet iht ref C.

Generelt

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene.

 

Rapportering av smitte

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner.

 1. Karianne Skavøy: e-post: kskavoy@hotmail.com mob: 48229527
 2. Olav Hatlemark: e-post: oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305

 

Arrangement og kampaktivitet

 1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb.
 2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk.

 

Treningsaktivitet (noe justert iht ref C pkt 2 og 3)

 1. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006 – 15 år).
 2. Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder 13-20 år, kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt (i praksis spillere mellom 16-20 år).
 3. Seniorlag fra 1. divisjon og lavere kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt (i praksis spillere fra 20 år og eldre).

 

Begrensinger på antall deltakere

 1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt

 

Åpning og stenging av hallene

 1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022
 2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark

 

Trenere og oppmenn

 1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ)
 2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ).

 

Smitte i Florø SK Handball

 1. Reglene over er rettet mot turnering, cup, serie og kampaktivitet i regi av klubben. For smitte, smittesporing og karantene gjelder nasjonale og lokale regler som kan studeres i ref D.

Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas.

Hei,
Frå og med onsdag 20.01 blir det trening som vanleg for alle våre grupper, etter same reglar som før 04.01. Det er ikkje opna for kampaktivitet i denne omgang.
Hugs elles dei vanlege reglane som gjeld med omsyn til avstand, vask av hender etc.
Øyvind Østrem, Florø SK Handball

Les melding frå Norges håndballforbund her.

Les melding frå Norges idrettsforbund her.

Slik avsluttes sesongen 2019-20 (fra Norges handballforbund (NHF))

(Teksten kjem frå NHF sine sider.)

Nederst på denne siden finner du all informasjon NHF har publisert vedrørende koronavirusets påvirkning på håndballen.

Slik avsluttes sesongen 2019-20

All håndballaktivitet er nå innstilt på grunn av koronavirusets utbredelse.

Norges Håndballforbund presenterte 18.mars prinsippene for hvordan tabellene for seriespillet skal beregnes og sluttføres.

De overordnede prinsippene som er vedtatt for seriespillet i REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon er:​ 

«Endelige tabeller gjøres opp etter prinsippet om antall poeng delt på antall kamper. Dette blir gjort som en konsekvens av flere tilfeller hvor det er ulikt antall spilte kamper innenfor hver enkelt serie». ​

Opp- og nedrykk

 • I serier der opp- og nedrykk er avklart, blir dette gjennomført. Regional kvote for opprykk til 2. divisjon blir opprettholdt.
 • Lag som etter beregning havner på kvalifiseringsplass for opprykk, gis tilbud om direkte opprykk. Dette omfatter lagene som blir nummer tre i 1. divisjon og avdelingsvinnerne i 2. divisjon. Det vil medføre utvidelse av antall lag i noen av seriene kommende sesong.​ Dersom lag trekker seg eller avslår, vil ledige plasser ikke bli fylt opp med mindre det blir færre enn tolv lag.Lag som etter beregning havner på nedrykksplass, men som ville hatt mulighet for å beholde plassen dersom sesongen ble ferdigspilt, får tilbud om å bli værende i samme divisjon.
 • NHF vil i den nærmeste tiden kontakte alle klubber som er i en av de tre foregående kategoriene. Etter avklaring med de involverte klubbene, vil endelig avdelingsoppsett for REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon for kommende sesong bli publisert på handball.no.
 • NHF utreder behovet for å utvide reservasjonsmuligheter og frister, og vil komme tilbake til dette.​

Les mer om hvordan de ulike seriene avsluttes.

Dette gjelder for internasjonal håndball

OL-kvalifiseringen er utsatt for begge kjønn. Håndballjentene skulle spilt i Montenegro 20.-22. mars, mens Håndballguttas pulje var berammet til Trondheim Spektrum 17.-19. april. IHF opererer med en plan om at kvalifiseringene skal gjennomføres i juni. Billettkjøpere i Trondheim vil bli kontaktet av Eventim med tilbud om refusjon.

All aktivitet for yngre landslag og beachlandslagene er også avlyst frem til 24. mai.

EHF har lansert alternative spilledatoer for sine Final 4-arrangement, alle europacupkamper – inkludert Haldens kvartfinaeoppgjør mot Valur – fra nå og frem til 12. april er utsatt på ubestemt tid, og kvalifiseringene til EURO 2020 for kvinner i mars er omberammet til juni.

Informasjon til klubber og lag

Norges Håndballforbund anmoder alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Helsedirektoratet har vedtatt at idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs skal stenges.

Juridiske konsekvenser for idretten som følge av koronaviruset.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset: 

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

Oppdatert koronainfo

Gjennomføring av kamper

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere deltagere. For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring.

Norges Håndballforbund har i lys av signalene fra FHI vedtatt at all regional kampaktivitet avlyses fra og med torsdag 12. mars. Dette dreier seg kort oppsummert om alle serier og kampaktiviteter i regi av Norges Håndballforbund, for begge kjønn og i alle aldersklasser – med unntak av REMA 1000-ligaen, 1. divisjon og 2. divisjon, som sorterer under det nasjonale tilbudet.

De tre sistnevnte serienivåene underlegges en fortløpende vurdering med hensyn til videre forløp.

Gjennomføringen av klubbarrangerte turneringer må hver enkelt arrangør ta ansvar for, basert på de medisinske pålegg som foreligger.

Samtidig anmoder vi alle lag, klubber og medlemmer om å benytte Folkehelseinstituttets nettsider for oppdatert informasjon rundt viruset.

Folkehelseinstituttet har laget en egen artikkel inneholdende råd for gjennomføring av store arrangementer i lys av virusutbredelsen. Den artikkelen finner du her.

Forebygg smitte!

Vi ber alle i håndballen om å være svært nøye med håndhygiene og andre grep for å redusere smittefaren. Les mer her!

 • Folkehelseinstituttet skisserer flere forholdsregler for å forebygge smitte:
 • Personer som er syke bør unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Man bør, når det er mulig, holde minst én meters avstand til personer med luftveissymptomer.
 • Når du hoster eller nyser bør dette gjøres i et papirlommetørklé, som deretter kastes etter bruk. Vask så hendene. Dersom du ikke har slikt lommetørklé, bør du hoste eller nyse i albukroken.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Dersom du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset, bør du ta kontakt med din egen fastlege på telefon for råd og avtale om undersøkelse. Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117.
 • Norges Håndballforbund anbefaler at lag og klubber ikke benytter spillere som har symptomer på luftveisinfeksjon.
 • Følg med på Folkehelseinstituttet og Norges Håndballforbund sine nettsider for oppdatert informasjon.

Norges Håndballforbund er i tett dialog med Norges Idrettsforbund (NIF) om håndteringen av situasjonen. NIF har på sine hjemmesider opprettet en temaartikkel om det nye koronaviruset:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/

Vi oppfordrer på det sterkeste personer som settes i karantene, om å respektere instruksen som gis fra helsepersonellet.

Se også:

11.03.20  kl. 16:07  Norges håndballforbund Region Vest

Tiltak for Florø SK Handball vedr. Koronaviruset

Vi i Florø SK handball følger opp same tiltak som Florø taekwondoklubb har oppmoda til i samband med trening i Florahallen. Det same gjeld sjølvsagt også i Florø idrettssenter.

 

· Handvask i varmt vatn med såpe før du går inn i hallen (føresette bes hjelpe barna med dette på barnepartia)
· Unngå klemmar og nærkontakt
· Ikkje del drikkeflasker
· Hoste i olbogen

Vi ønsker ikkje at folk kjem på trening dersom:
· Mye hoste/slim/snørr
· Feber og generelle teikn til sjukdom av større eller mindre grad.
Dersom nokon av våre medlemmer har familie som har karantene frå etat/lege p.g.a. mistanke om smittefare, skal ikkje medlemmen møte på trening.
Ha generell LAV TERSKEL for å holde deg heime frå trening dersom du ikkje føler deg 100%.

 

«Snakk med barna om kor viktig det er å gjennomføre tiltaka» , oppmodar Quynh Le, styreleiar v/Florø Taekwondoklubb.
Også vi i Florø SK Handball tek desse oppmodingane  til oss.

 

Olav Hatlemark, leiar Sportsleg utval i Florø SK Handball