Innlegg

Seriespillet i ungdomshåndballen, 19. jan 2022

NHF Region Vest skriver:

Etterslep på kamper og uoversiktlig smittesituasjon gjør at vi avlyser sluttspillet og går over til aktivitetserie.

Høyt smittetrykk og nedstengning har ført til en ny vanskelig sesong. Kamper er blitt utsatt eller ikke blitt spilt på grunn nasjonale retningslinjer, eller på grunn av karantene og/eller smitte i ulike lag. Vi har ett stort etterslep på kamper som skulle vært spilt i høst og frem til midten av januar.

Med den informasjonen vi har pr. d.d. og at vi har kommet så langt ut i sesongen, er tiden inne for å komme med avklaring for sesongen 2021/2022. Mange lag og trenere ønsker svar på hva som vil gjelde fremover for å kunne ha mer forutsigbarhet i planlegging av aktivitet.

Vi presiserer at dette gjelder ungdomshåndballen 13 – 20 år i regional serie. Hva som vil gjelde i seniorhåndballen kommer vi tilbake til.

Ungdomshåndballen: 

 • Alle serier blir omgjort til aktivitetserier.
  • Det betyr at det ikke blir kåret vinnere.
  • Tabeller vil ikke være gjeldene, men vil være synlig på handball.no og i appen.
 • Sesongen blir forlenget til og med søndag 1.mai.
  • Det betyr at seriekamper kan spilles frem til og med denne dato.
 • Alle kamper som ligger terminfestet fra og med i dag og frem til sesongslutt, skal spilles.
 • Laget vurdere selv om man klarer å få satt opp kamper som skulle vært spilt under nedstengningen.
  • Dersom en ønsker å spille disse kampene avtaler en dette med motstander og dommer og sender oss en epost med ny dato.
 • Sluttspill som var satt opp 23-24. april utgår.
  • Vi jobber med og ser på muligheten for en liten gulerot i slutten av sesongen, f.eks. en form for Final4 ut fra gjennomsnittsberegning av poeng og kamper spilt i de ulike avdelingene. Dette vil vi i så tilfelle komme tilbake til.

Spillerflyt og regulering av aktivitet mellom lagene.

Når vi går over til aktivitetserie går vi vekk fra regelen om regulering av aktivitet mellom lagene. Vi ber likevel alle trenere/lagledere tenke nøye igjennom hvilke spillere en benytter, både i forhold til belastning og nivå.

Øvrige regler knyttet til flere kamper samme dag, og periodebegrensning vil fortsatt gjelde. 

Omberamming:

Omberamming av ordinære grunner.

Vi opprettholder normale omberammingsregler, med ett unntak. Ut sesongen trenger en ikke hente inn legeerklæring ved sykdom. Det holder med bekreftelse fra klubbleder eller kopi av melding sendt til skolen. Se ellers vår nettside for reglement.

Omberamme kamp grunnet COVID-19:

For å få godkjent omberamming av en kamp pga. Covid-19 kreves det 3 smittede eller i smittekarantene (hustandsmedlem eller tilsvarende nære) for gyldig omberammingsgrunn. Dersom det er ett pågående smitteutbrudd i laget, vil dette også gi rom for omberamming.

Merk: Omberamming av kamp pga. frykt eller at spillere er regnet som øvrige nærkontakter, gir ikke grunnlag for omberamming. Det er ikke lenger karanteneplikt for øvrige nærkontakter, men test på dag 3 og dag 5 etter nærkontakt, det anbefales å følge med på symptomer i 10 dager.

Her er rutinene som gjelder ved smitte:

Ta kontakt med dommere, motstanderlag og arrangør, og informer om at laget ikke møter til kamp.

 • Send en e-post til Regionskontoret nhf.rvn@handball.no Oppgi kampnummer og kampdato, og begrunn utsettelsen med sykdom/smitte.
 • Ved sykdom/smitte: Innen tre virkedager etter at kampen skulle vært avviklet, skal kopi av melding sendt skolen eller bekreftelse fra klubbleder sendes Regionskontoret. Her skal det også opplyses om ny kampdato avtalt med motstander. HUSK å oppgi kampnummer, slik at det kommer klart frem hvilken kamp «sykemeldingene» hører til.**

** Dersom lag ikke har omberammet kamp innen 3 virkedager etter kampdato, settes kampen til IM på lag som har meldt forfall. Ingen gebyr utstedes.

Det er krevende at vi enda en gang står i denne situasjonen og vi skulle virkelig ønske vi kunne fullføre sesongen på en ordinær måte. Det hadde alle håndballspillerne våre fortjent. Dessverre ser vi at det ikke er gjennomførbart.
Vi håper avklaringene som vi nå informerer om vil være med på å senke presset for det enkelte lag. Samtidig håper vi dette fører til at det blir overkommelig å skulle fullføre resten av sesongen med kampene som står foran oss, og finne motivasjon og glede i det.

Har du spørsmål eller annet du vil ta opp, ta gjerne kontakt med oss.

Christine O. Ullestad  
Seksjonsleder Kampservice

Oppdaterte retningslinjer for arrangement og trening i Florø idrettssenter og Florøhallen 15. des 2021

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT OG TRENING PÅ FLORØ IDRETTSSENTER OG I FLORØHALLEN oppdatert 15. desember

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 15.12.2021

 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Ref C: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/langt-farre-kan-trene-som-normalt/

Ref D: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innførte Florø SK Handball nødvendige retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. Onsdag 15. desember kom NHF ut med sine egne presiseringer og retningslinjer.

Med bakgrunn i dette har vi justert punktet for treningsaktivitet iht ref C.

Generelt

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene.

 

Rapportering av smitte

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner.

 1. Karianne Skavøy: e-post: kskavoy@hotmail.com mob: 48229527
 2. Olav Hatlemark: e-post: oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305

 

Arrangement og kampaktivitet

 1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb.
 2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk.

 

Treningsaktivitet (noe justert iht ref C pkt 2 og 3)

 1. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006 – 15 år).
 2. Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder 13-20 år, kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt (i praksis spillere mellom 16-20 år).
 3. Seniorlag fra 1. divisjon og lavere kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt (i praksis spillere fra 20 år og eldre).

 

Begrensinger på antall deltakere

 1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt

 

Åpning og stenging av hallene

 1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022
 2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark

 

Trenere og oppmenn

 1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ)
 2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ).

 

Smitte i Florø SK Handball

 1. Reglene over er rettet mot turnering, cup, serie og kampaktivitet i regi av klubben. For smitte, smittesporing og karantene gjelder nasjonale og lokale regler som kan studeres i ref D.