Innlegg

No får alle trene i sal igjen

Full jubel: Alle kan trene og spille igjen!

Tirsdagens kunngjøring fra regjeringen betyr at alle lag og spillere igjen kan trene og spille som normalt.

Les meir her: FULL JUBEL!

Informasjon om region vest sin videre aktivitet

NHF Region vest informerer:

Torsdag kveld kom regjeringen med noen lettelser i koronatiltakene.

Det åpnes nå for kampaktivitet for barn og unge til og med 20-årsklassen. Det vil samtidig si at ungdom på videregående skolealder kan trene med nærkontakt igjen. Voksne over 20 år kan igjen trene innendørs i grupper på 20 personer med en meters avstand.

For kampavviklingen i region vest betyr dette at alle kamper kan gå som oppsatt fra 6- til 20-års klassen. Vi vil gjøre tilpasninger i oppsettene for å få rom mellom kampene.

Barnehåndball 6-12 år.

 • Alle berammede seriekamper går som oppsatt fom. Lørdag 15/1.
 • I januar går vi ned til en kamp i alle klasser i barnehåndballen for å redusere ventetid i hallen. Oppdatering vil bli gjort i neste uke, se handball.no eller appen for oppdatering.
 • Tidligere utsatte kamper er i utgangspunktet avlyst.
 • TIPS! Om det er klubber/lag som ønsker å ta igjen kamper som er avlyst tidligere, avtal nytt tidspunkt med motstander.
 • Kamper i Intersport 4’er vil i januar bli berammet med en kamp, som tidligere meldt ut.

Ungdomshåndball 13 – 20 år:

 • Alle berammede kamper går som oppsatt fom. Lørdag 15/1.
 • Utsatte kamper fra tidligere i sesongen må omberammes. Se tidligere meldt informasjon.
  • Det er ønskelig at dere forsøker å omberamme utsatte kamper selv. Dette vil selvsagt være kostnadsfritt.
  • Vi ber alle lag om å se over sin terminliste, tar kontakt med motstander og dommer, avtale ny dato og sende en e-post til oss. Husk også å sjekk at hallen er ledig. Det er hjemmelaget som er ansvarlig for å ta initiativ og opprette den første kontakten med motstander og dommere.
  • Når ny tid er avklart sender dere en e-post til rvn@handball.nomed ny informasjon. Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp til å finne ny tid.
 • I klassene 16 – 20 år kan en om ønskelig, utsette aktuelle kamper gebyrfritt om lag har behov for treninger med fysisk kontakt i forkant av kamp.
 • Vi vil komme tilbake til mer informasjon om ett eventuelt sluttspill i ungdomsklassene.

Senior

Dessverre så kan ikke seniorlagene våre trene med kontakt eller spille kamper. Lag i denne serien må forholde seg til følgende:

 • Det er nå åpnet for trening innendørs med 1 meter avstand og maks 20 personer.
 • Spillere under 20 år kan trene med nærkontakt.
 • Spillere over 20 år kan ikke gjennomføre trening med nærkontakt.
 • Klubbene har fått en e-post med litt mer informasjon.
 • Kamper til og med 01.02 markeres som utsatt og settes uten klokkeslett.
 • Les mer her om arbeidet som gjøres fra NHF mtp. gjenåpning av seniorhåndballen.

Dommere på kamper

 • Det jobbes for å få berammet flere dommere på aktuelle kamper i 11-20 år fra administrasjonen/dommeroppsettsansvarlige.
 • Til dommere:
  • Søk gjerne på ledige dommeroppdrag i TurneringsAdmin hvis du som dommer har mulighet til å ta noen ledige kamper.

Spillerutvikling:

Spillerutviklingstiltak kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensninger.

Kurs og utdanning, inklusive dommersamlinger:

Disse kan avvikles som normalt innenfor gjeldende antallsbegrensinger for offisielle arrangement. Kravet om 1 meters avstand skal overholdes.

Smittevernfaglig forsvarlig drift:

Generelle smittevernråd:

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Vaksiner deg
 • Hold deg hjemme ved sykdom
 • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer

Arrangement

Det er påbud om bruk av munnbind for publikum.

På arrangementer (dvs. kamper) kan det være 30 personer til stede uten tilviste plasser. I tillegg til de 30 kommer spillere og nødvendig støttepersonell (dommere, sekretariat, nødvendig arrangørstab og inntil 1 foresatt per barn for de yngste).

All aktivitet skal skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte:

 • Oppdatert koronainformasjon NHF Region Vest finner dere her.
 • Helsedirektoratets bransjeveileder for idrett og frivillighet skal legges til grunn. Denne finner dere her.
 • Det skal være en smittevernfaglig ansvarsperson ved hvert arrangement (kamp).
 • Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer krav om å sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og at klubben/arrangøren har utarbeidet rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Kontaktopplysninger til deltagere og publikum skal registreres.

Endring i karantenereglene:

Det lettes på smittekarantenen.  I utgangspunktet trenger ikke «øvrige nærkontakter» lenger å gå i karantene, men de må testes på dag 3 og 5.  Dette vil kunne gi færre utsettelser i seriespillet.

Vi gleder oss over at mange kan komme i gang igjen og at vi kan skape gode håndballopplevelser framover.

Florø SK Handball vil oppdatere sine retningsliner snarast.

Oppdaterte retningslinjer for arrangement og trening i Florø idrettssenter og Florøhallen 15. des 2021

RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT OG TRENING PÅ FLORØ IDRETTSSENTER OG I FLORØHALLEN oppdatert 15. desember

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 15.12.2021

 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/

Ref C: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/langt-farre-kan-trene-som-normalt/

Ref D: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innførte Florø SK Handball nødvendige retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. Onsdag 15. desember kom NHF ut med sine egne presiseringer og retningslinjer.

Med bakgrunn i dette har vi justert punktet for treningsaktivitet iht ref C.

Generelt

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene.

 

Rapportering av smitte

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner.

 1. Karianne Skavøy: e-post: kskavoy@hotmail.com mob: 48229527
 2. Olav Hatlemark: e-post: oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305

 

Arrangement og kampaktivitet

 1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb.
 2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk.

 

Treningsaktivitet (noe justert iht ref C pkt 2 og 3)

 1. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006 – 15 år).
 2. Ungdomshåndballag bestående av spillere som er eldre enn ungdomsskolealder 13-20 år, kan trene inne i grupper på 20 spillere, men uten nærkontakt (i praksis spillere mellom 16-20 år).
 3. Seniorlag fra 1. divisjon og lavere kan kun trene utendørs, og da uten nærkontakt (i praksis spillere fra 20 år og eldre).

 

Begrensinger på antall deltakere

 1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt

 

Åpning og stenging av hallene

 1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022
 2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark

 

Trenere og oppmenn

 1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ)
 2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ).

 

Smitte i Florø SK Handball

 1. Reglene over er rettet mot turnering, cup, serie og kampaktivitet i regi av klubben. For smitte, smittesporing og karantene gjelder nasjonale og lokale regler som kan studeres i ref D.

Oppdaterte retningsliner for handball vedr. Covid-19, 14. des 2021

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 14.12.2021 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/ 

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/ 

 Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innfører Florø SK Handball følgende retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. 

Generelt 

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene. 

Rapportering av smitte 

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner. 

1. Karianne Skavøy: e-post: kskavøy@hotmail.com mob: 48229527 

2. Olav Hatlemark: e-post: olav.oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305 

Arrangement og kampaktivitet 

1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb. 

2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk. 

Treningsaktivitet 

1. Det blir stans i all innendørs treningsaktivitet for barn og unge som er ferdig med ungdomskolen og voksne (fom G/J 2005 og eldre) med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59 til 11. januar 2022. 

2. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006). 

Begrensinger på antall deltakere 

1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt 

Åpning og stenging av hallene 

1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022 

2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark 

Trenere og oppmenn 

1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ) 

2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ). 

Nye retningsliner for hallene i Florø vedr. Covid

Med bakgrunn av dei nye restriksjonane i samband med auka Covid-smitta i Noreg, har vi oppdatert våre retningsliner for hallene i Florø.

Det er veldig viktig at alle leser dei.

Du finn dei her: RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT I FLORØHALLEN OG FLORØ IDRETTSSENTER

Etter 1 år med Covid-19 og smitteverntiltaker, er vi nøktert optimister

12. mars 2020 ble kanskje vår generasjons 9. april 1940.

Statsminister holdt pressekonferanse på TV samme dag som Florø SK Handball skulle ha sitt årsmøte
og fortalte at: «I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene
vi har hatt i Norge i fredstid».
Årsmøte ble selvsagt utsatt og vi hadde mange spørsmål. Men mange av svarene var dessverre i tråd
med det alvorlige budskapet og sakte begynte vi å erkjenne at dette ville ta tid.

 

Sesongen avsluttes

Sesongen 2019/2020 var nesten ferdigspilt men ble brått avsluttet. Dette genererte spørsmål som:
Hvem vant, hvilken plass fikk vi og ble det opp eller nedrykk. Spesielt vårt damelag i 3. div lå utsatt til,
men gode og kloke vurderinger av NHF sentralt og regionalt gjorde at vi beholdt plassen.
De ulike lagene fikk sine utmerkelser som serievinnere etc., og totalt må vi si oss meget godt fornøyd
på alle måter med sesongen, kanskje den beste i klubbens historie.
Selv om vi visste at vår hovedtrener Hákon Hermannson Bridde med Friða og barna hadde bestemt
seg for å flytte tilbake til Island, gjorde det godt å få til en liten avslutningsfest med avtakking etc.

Hákon og Friða

 

Vi viser styrke og evne

Raskt viser det seg av de ulike gruppene finner alternative løsninger til normale treninger. De viser
styrke og evne til å holde gruppene sammen, holde aktiviteten i gang med alternative løsninger og
utgjør en viktig sosial forankring.
Når Vestkyst Cup, avslutningsfest etc. må kanselleres, frigjør dette «energi» til å jobbe med
organisasjon, struktur, revisjon av budsjett, ferdigstillelse av «Klubbhåndbok» og ikke minst å sikre at
vi lojalt følger smittevernregler og bidrar i «Den store dugnaden».
Etter 1 år kan vi trygt si at Florø SK Handball har vist styrke og evne til å takle utfordringene og legge
til rette for optimal aktivitet spesielt for barn og unge innenfor de rammene vi har måtte følge.
              

 

Vi får støtte

Når aktivitet ble kansellert, forsvant en stor del av klubbens inntekter. Men klubben har over tid
drevet godt og med dette som grunnlag fokuserte vi på å opprettholde kjernevirksomhetene og heller
vedta et budsjett med stor risiko for et betydelig underskudd.
Men vi har nytt godt av myndighetenes støtte til idretten og søkt og fått dekket 70% av inntektstapet
så 2020 gikk i balanse. Også våre sponsorer har stått lojalt ved vår side og vi var også veldig glad for
«Covid-19» støtte fra Sparebanken Vest. Ikke minst foreldrene har vært rause når det kommer til
betaling av treningsavgift som kanskje burde vært avkortet noe.
Både Norges Idrettsforbund, Norges Håndballforbund og kanskje spesielt NHF Region Vest har vært
meget dyktige, støttende og løsnings orientere det siste året.
Men vår største aktivum er ikke penger, det er de aktive enten de er spillere, dommere, trenere,
oppmenn eller støttespillere. Det er dere som er klubbens største kapital og som gjør oss sterke og
robuste, BZ (Job Well Done) til dere ALLE. Evne og vilje til å støtte klubben har rett og slett vært
fantastisk, så tusen takk.

 

Styrke er viktig i handball

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn og unge har ofret mye

Ca 95% av våre aktive er under 19 år og disse har ofret mye i «Dugnaden» og for felleskapet. Hele det
sosiale livet har i stor grad stoppet opp og vi synes det er synd at for eksempel «Russefeiringen» og
andre viktige hendelser for andre år på rad synes å bli «terminert».
Behovet og tilbudet til barn og unge har veid tung da vi har tvilt oss frem til både å ha arrangert
«Firdaposten Håndballskole» siste uken for skolestart og NHF Rema 1000 håndballskole både i høst
og vinterferien.

Dei yngste deltakarane på Firdaposten handballskule 2020

 

Vi er nøkternt optimister

Selv om samfunnet og idretten har kraftige restriksjoner er vi nå nøkternt optimister og begrunner
dette på følgende måte.
Klubben fungerer godt og det er god aktivitet i de ulike gruppene.
 Vi har tatt gode grep mht kompetanseutvikling av spillere, dommere, målvakter og trenere.
 Vi har god støtte på alle måter.

Dette sammen med at flere og flere vaksineres kombinert med myndighetens signal om å redusere
ulike smitteverntiltak fremover gjør at også vi er nøkternt optimister.
Med denne nøkterne optimismen skal vi nytte tiden godt på alle måter slik at vi kan være klar for
sesongen 2021/2022. Når kampene starter i september er det viktig å huske på følgende:
«We don´t rise to the level of our expectations, we fall to the level of our TRAINING».

Vi er nøkternt optimister og har god grunn til det takket være den innsatsen som spillere, dommere,
trenere, oppmenn og støttespillere har gjort for klubben og spesielt barn og unge, igjen BZ (Job Well
Done) til dere alle.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball