Innlegg

,

Hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball

 
22 deltakerer fra Florø, Bremanger og Eikefjord har hatt hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball på Florø idrettssenter. Bilder sier mer enn 1000 ord, men her kommer noe fakta også
Dommer Barnehåndballkurs
22 deltakere har, under ledelse av vår dommersjef og instruktør Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard, sikret at de har fått gjennomført: 1: E-læring og stått for 2 Teori-gjennomgang 3. Praksis i hall med tegn og fløyte og 4 praksis. Normalt skal det være max 16 deltakere, men i tett dialog med NHF Region Vest så ble det gitt godkjenning til at flere kunne delta.
Målgruppen
Målgruppen er nåværende og tidligere aktive utøvere fra og med 15 årsalderen, ungdom, voksne og foreldre med kjennskap til håndball som ønsker å bli barnehåndballsdommer for utøvere på nivå opp til G/J 11.
Både gutter og jenter deltok og alderspennet var fra 2004 til 2008.
VESTKYSTCUP
Samtlige deltakere, foruten gutta fra Eikefjord (som er forhindret), går rett ut i praksis og mengdetrening på Vestkystcup som braker løs i morgen, fredag. De vil dømme i kampene for årsklassene G/J 2011 til 2013, der det er 28 lag fra Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. De skal således bidra til at ca ⅓ av kampene som spilles på Vestkystcup blir dømt av en kvalifisert og autorisert dommer.
Utøver-apparat
Praksis i halle er viktig og da trenger en både spillere og trenere å øve seg på. Her stilte trenere og spillerer fra G/J2011 og G2012-gruppa sporty opp og gav deltakerne god og adekvat praktisk trening.
Kontinuerlig utdanning av dommere
Hver klubb må oppfylle en dommerkvote ift hvor mange lag vi har påmeldt i seriespill. Her regnes det kun lag f.o.m. 12 år og oppover, der vi har 38 lag som er toppen av kvotesystemet med krav om å ha 23 dommere.
Da hoveddelen av våre dommere er mellom 15 og 19 år og de eldste som regel drar bort på studier eller jobb, må vi kontinuerlig utdanne dommere først på «Dommer; barnehåndball» deretter på «Dommer 1, 2 og 3».
 
Mangel på dommere i Sogn og Fjordane
Utdanning av dommere er ikke barre viktig for å oppfylle krav om egen klubbs dommerkvote, men også for å kunne bidra til at det er nok dommere til kampene som skal spilles i hele Sogn og Fjordane.
Hver høst, også denne, mangler NHF Region Vest dommere på ca ⅔ av kampene som skal spilles og våre dommere, som utgjør et relativt stort antall, bidrar tjl at mange av disse kmapene blir dømt av en autorisert dommer.
Utvikling av unge ledere
Det å utdanne seg til og praktisere som dommer, ser vi på som et viktig element i å utvikle unge ledere i klubben. Også barnetrener, trenerkurs og praksis på SFO, på håndballskoler og i grupper er en del av det å utvikle unge ledere.
 
Tusen takk
Tusen takk til Elisabeth, deltakerne, utøverapparatet og NHF Region Vest for at vi på en grundig og god måtte klarte å gjennomføre et kurs i «Dommer; barnehåndball» for hele 22 deltakere.
BZ (Jobb Well Done) til samtlige.
Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball