Innlegg

Florø SK Handball skal bli «Drivkraft for håndball i fylket» med støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Florø SK Handball er over dobbelt så stor i antall aktive (610) og lag (64) som den nest største klubben i vår del av fylket. Vi har drevet godt i mange år og i 2018 ble klubben kåret til «Årets breddeklubb» i NHF Region Vest. Vi har kompetanse, ildsjeler, evne til samarbeid, gjennomføring og evne både til å lære av andre og lære bort selv.
Florø er rett og slett et tyngdepunkt for håndball mellom Bergen og Molde. Samtidig vet vi mange av håndballklubbene i vår del av fylket sliter på flere områder som vi erfaringsmessig har vunnet lang erfaring med så som Cup, håndballskoler, HåndballCamp og utvikling av trenere. Vi ser det derfor som en vinn-vinn situasjon for oss og vår del av fylket at vi tar en lederrolle med å dele våre erfaringer, støtte andre klubber i gang og skape et tilbud som på mange måte kun har vært forbehold Bergen og klubbene der.
Gjennom prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal vi påta oss en lederrolle som skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket.
Vi er meget glad for at vi har fått Sparebankstiftelsen med på dette prosjektet som er delt i fire underprosjekt:
  • Opprettholde og videreutvikle Vestkyst Cup med flere lag og spillere spesielt fra vårt område gjennom redusert påmeldingsavgift for lag, spillere samt leie inn kompetansepersonell for foredrag og inspirasjon for barn og unge.
  • Støtte andre klubber med å etablere håndballskoler med utgangspunkt i den kompetansen vi har på dette området.
  • Vertskap for HåndballCamp og redusere kostander for deltagelse
  • Vertskap for trenerutdannelse og redusere kostnader for deltagelse, samt besøk og kartlegging av behov i andre klubber i Kinn og Bremanger kunne støtte trenerutdannelse i andre klubber basert på deres behov.
Støtten fra Sparebankstiftelsen var helt avgjørende for oppstart av prosjektet som har en kostnadsrammen på opp under 300.000.-. Vi håper at støtten fra Sparebankstiftelsen vil utløse støtte fra andre også slik at vi kan oppnå full effekt for prosjektet.
Selv om situasjonen nå er mer krevende med de restriksjoner som Corona-viruset gis oss alle, har vi stor tro på at vi skal kunne gjennomføre prosjektet iht intensjonen i løpet av 2020 og 2021.
Florø SK Handball vil si tusen takk for den flotte gaven fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane. Vi ser på den som en annerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, foreldre og støttespillere gjør for å opprettholde og videreutvikle Florø SK Handball.
sparebankstiftinga.no

Sparebanken Sogn og Fjordane

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball
Florø SK Handball skal bli "Drivkraft for håndball i fylket" med 100.000.- i støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Leiar SU: Olav Hatlemark, leiar Florø SK Handball: Morten Mortensen, Sparebankstiftelsen: Ole Aukland og nestleiar Florø SK Handball: Jorunn Farsund utanfor Florø idrettssenter. Florø SK Handball er klare for å ta tak i «Drivkraft for håndball i fylket»  Foto: Cecilia Photography.