Innlegg

Innbrotsalarm i FIS

Fra mandag 1. mars av vert innbrotsalarmen ved Florø idrettssenter aktivert.

Alarmen vert sett på kvar kveld heile veka frå kl 23 00 og stoppa tidleg kvar morgen eller ved første bruk av kort.

Dette vert gjort på grunn av fleire tilfelle av hærverk der ungdommar har gøymt seg for vaktene i FIS, og teke seg til rette etter stengetid.