Innlegg

Nye reglar for barne- og ungdomsidretten i koronatider

Så her skriver Folkhelseinstitutet på facebook:

Hurra, nå åpnes det for all ordinær barne- og ungdomsidrett fra 1. juni 🤾🏽‍♂️⛹🏼‍♀️🤼 Både innendørs- og utendørs 🎉

Ett av de viktigste punktene i den reviderte idrettsveilederen er at det nå også åpnes for unntak fra anbefalingen om én meters avstand for barn og ungdom
🟡 opp til 19 år
🟡 under trening
🟡 i (faste) grupper inntil 20 personer.

❗️Flere grupper på inntil 20 personer kan samles hvis de holdes adskilt, og enkeltvis og
samlet kan overholde smittevernrådene. Det betyr at idretter som fotball og håndball nå kan gjennomføres med vanlig kontakt for barn og unge.

❗️Idretter med tett en-til-en-kontakt mellom utøverne (kampsport, bryting, pardans og lignende) kan gjenoppta treninger så lenge antall treningspartnere begrenses.

🚦I den reviderte veilederen innføres smittereduserende tiltaksnivå rødt, gult og grønt (slik som for skolene). Tiltaksnivået for organisert idrett avhenger av smittesituasjonen og andre faktorer, og er per nå fastsatt av helsemyndighetene til gult nivå: https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-smittevernveileder-for-idretten/

Husk fortsatt:
❗️at voksne ikke omfattes av unntaket, og må holde avstand
❗️syke personer skal holde seg hjemme
❗️god hånd- og hostehygiene

PS. For organisert svømming og skolesvømming er det laget egne tilpassede smittevernråd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/