Innlegg

Endringar i domarekningane

INFORMASJON FRÅ REGION VEST:

Fra og med onsdag 16. november, skal dommere sende sine regninger i Min Idrett, ikke i Idrettsoppgjør.

Dommere som eventuelt har lagret bokmerker av Idrettsoppgjør, bør endre til denne siden. Knappen i TA som fører til regningslisten, heter nå «Til mine krav» og sender deg direkte til Min Idrett i stedet for Idrettsoppgjør.

dommerregninger.png

Ellers fungerer alt som før for dommere. Behandling/godkjenning av regninger for klubb og region er likt som før, og gjøres fortsatt i Idrettsoppgjør.

Vi minner om at alle dommere må huske å legge inn kontonummer på sin dommerprofil i TA. Deretter trykker man på «Mine dommerregninger», og til slutt «Til mine krav». Her vil dommerregningene ligge, og det er mulighet for å filtrere på krav som er utbetalt og krav som ikke er sendt inn.

,

Hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball

 
22 deltakerer fra Florø, Bremanger og Eikefjord har hatt hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball på Florø idrettssenter. Bilder sier mer enn 1000 ord, men her kommer noe fakta også
Dommer Barnehåndballkurs
22 deltakere har, under ledelse av vår dommersjef og instruktør Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard, sikret at de har fått gjennomført: 1: E-læring og stått for 2 Teori-gjennomgang 3. Praksis i hall med tegn og fløyte og 4 praksis. Normalt skal det være max 16 deltakere, men i tett dialog med NHF Region Vest så ble det gitt godkjenning til at flere kunne delta.
Målgruppen
Målgruppen er nåværende og tidligere aktive utøvere fra og med 15 årsalderen, ungdom, voksne og foreldre med kjennskap til håndball som ønsker å bli barnehåndballsdommer for utøvere på nivå opp til G/J 11.
Både gutter og jenter deltok og alderspennet var fra 2004 til 2008.
VESTKYSTCUP
Samtlige deltakere, foruten gutta fra Eikefjord (som er forhindret), går rett ut i praksis og mengdetrening på Vestkystcup som braker løs i morgen, fredag. De vil dømme i kampene for årsklassene G/J 2011 til 2013, der det er 28 lag fra Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. De skal således bidra til at ca ⅓ av kampene som spilles på Vestkystcup blir dømt av en kvalifisert og autorisert dommer.
Utøver-apparat
Praksis i halle er viktig og da trenger en både spillere og trenere å øve seg på. Her stilte trenere og spillerer fra G/J2011 og G2012-gruppa sporty opp og gav deltakerne god og adekvat praktisk trening.
Kontinuerlig utdanning av dommere
Hver klubb må oppfylle en dommerkvote ift hvor mange lag vi har påmeldt i seriespill. Her regnes det kun lag f.o.m. 12 år og oppover, der vi har 38 lag som er toppen av kvotesystemet med krav om å ha 23 dommere.
Da hoveddelen av våre dommere er mellom 15 og 19 år og de eldste som regel drar bort på studier eller jobb, må vi kontinuerlig utdanne dommere først på «Dommer; barnehåndball» deretter på «Dommer 1, 2 og 3».
 
Mangel på dommere i Sogn og Fjordane
Utdanning av dommere er ikke barre viktig for å oppfylle krav om egen klubbs dommerkvote, men også for å kunne bidra til at det er nok dommere til kampene som skal spilles i hele Sogn og Fjordane.
Hver høst, også denne, mangler NHF Region Vest dommere på ca ⅔ av kampene som skal spilles og våre dommere, som utgjør et relativt stort antall, bidrar tjl at mange av disse kmapene blir dømt av en autorisert dommer.
Utvikling av unge ledere
Det å utdanne seg til og praktisere som dommer, ser vi på som et viktig element i å utvikle unge ledere i klubben. Også barnetrener, trenerkurs og praksis på SFO, på håndballskoler og i grupper er en del av det å utvikle unge ledere.
 
Tusen takk
Tusen takk til Elisabeth, deltakerne, utøverapparatet og NHF Region Vest for at vi på en grundig og god måtte klarte å gjennomføre et kurs i «Dommer; barnehåndball» for hele 22 deltakere.
BZ (Jobb Well Done) til samtlige.
Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Stor deltakelse på sesongens første dommersamling

Da vår nye dommersjef Elisabeth Nygård og Asbjørn Håre inviterte nye og gamle dommere til sesongens første samling var det 19 stk som møte opp.
De fikk servert statuser, oppdateringer, utfordringer og mulighet med å være dommer i Florø SK Handball og i Sogn og Fjordane. Selvsagt med en enkel servering som seg hør og bør.
Status i Florø SK Handball
Vi har et godt grunnlag i dommergruppa, men må hele tiden utdanne nye for å kompensere for de unge som reiser vekk på studier eller jobb eller annet. Heldigvis har Geir Giil sagt seg villig til å hjelpe til med dømming mm, så da får vi enda en med erfaring og kompetanse foruten Elisabeth og Asbjørn til å veilede de yngre dommerne mm.
 
Status i Sogn og Fjordane
Her er statusen noe dårligere og ved sesongstart mangler det ca 2/3 av behovet, ca 70 dommere for at alle kampene skal kunne avvikles med en kompetent dommer.
Men i tett dialog med NHF Region Vest gjøres de nå et løft i de fleste klubber også hos oss for å øke antall dommere til et godt nivå.
Vestkyst Cup
Vestkyst Cup vil antakelig få rekordoppslutning med ca 70 lag påmeldt og da må vi ha dommere. De siste skal faktisk kures i neste uke før de får sin dommerdebut på Vestkyst Cup. NHF RegionVest har også lagt en dommersamling til Cupen, så her blir det både en stor oppgave for dommerne men også en god anledning til å være sammen i stort og godt miljø med dyktige veiledere.
 
Har du lyst å prøve deg som dommer?
Vi er på jakt etter unge og gamle, både med og uten dommer- eller spillererfaring. Dommerne er en viktig og integrert del av klubben og om du lurer på noe i denne retningen så ta kontakt med:
Vi ser allerede lyst på det.
Med 19 dommere, eller nesten-dommere, på samling så ser vi allerede lyst på det. Å utdanne seg til og praktisere som dommer er en fin lederutvikling spesielt for de som er unge. Så nå skal vi både sikre at vi har nok dommere iht kvoter etc, men helst noen flere slik at vi kan bidra til at hele dommersituasjonen i fylket kan bli bedre.
Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball