Innlegg

NHF åpner for lisenstilskudd for dei yngste

Norges håndballforbund informerer:

Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte til å dekke lisensen.

Håndballspillere som fyller 13 år i 2024 har forfall på sin lisens 1. januar 2024. På samme måte som de med forfall 31. august, kan også 13-åringene nå søke om økonomisk støtte via en egen søknadsportal.

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori LISE PLUSS.

Alle søkere vil bli betraktet som forsikret med LISE PLUSS fra søknad er sendt og fram til klubben har fått tilbakemelding på søknaden. Alle søknader behandles konfidensielt.

Fristen for å søke støtte er 15. januar.

Lisensinformasjon sesongen 2023-24

Informasjon frå Norges Håndballforbund:

Lisensen for utøvere født i 2010 eller tidligere forfaller til betaling 1. september og gjelder fram til 31. august 2024. Utøvere født i 2011 har forfall 1. januar 2024.

Dersom du i løpet av noen dager ikke har fått generert lisens for sesongen 2023-24, vennligst ta kontakt med klubben din.

LISE PLUSS er satt som standard på lisensen, men du bestemmer selv hvilken forsikring du vil løse. Alle lisenstypene blir tilgjengelig i løpet av noen dager og du kan endre lisenskategori når du betaler via betalingsløsningen i Min idrett, eller du kan betale beløpet for kategorien du ønsker dersom nettbank benyttes. Vi anmoder alle om å sette seg godt inn i vilkårene i de forskjellige lisenskategorier og velge den kategori du mener passer deg selv best.

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. I tillegg er lisensordningen obligatorisk for lagledere som påføres kamprapporten i NHFs kamptilbud (REMA 1000-ligaen, 1. divisjon, 2. divisjon, NM senior, NM junior, Bringserien og Lerøyserien).

Alle henvendelser om lisens bes sendt til lisens@handball.no.

Les mer om lisens og forsikring her

Tusen takk for at dere betaler medlemskontingent i Florø Sportsklubb –

335 medlemmer har betalt.
Da Florø Sportsklubb sendte ut purring på medlemskontingent for  2022 på kr 200.- i går (søndag 11 des) hadde 335 medlemmer betalt, tusen takk til dere.
Alle som er aktive medlemmer (spillere, dommere, trenere, oppmenn/foreldrekontakter, styre, utvalg mm) må betale medlemskontingent
Forsikring
Betalt medlemskontingent er en forutsetning for at både den kollektive forsikringen, for aktive fra 6 til 12 år, og lisens for samme gruppa f.o.m. 13 år skal være gyldig.
Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
LAM midler er fra og med  i år direkte knyttet opp til om medlemmene er registrert og har betalt medlemskontingent. Denne støtten er som følger:
  • 6 – 12 år ca kr 500.-
  • 13 – 19 år ca kr 1000.-
Manglende betalt medlemskontingent gjør at en ikke er forsikret og at klubben taper viktig støtte for å kunne opprettholde og videreutvikle vårt tilbud.
Medlemskap – ev. refusjon
Florø SK Handball er en undergruppe av Florø Sportsklubb og medlemskontingenten sendes ut av «Hovedstyret».
Medlemskontingenten må betales av den enkelte, men om en den økonomiske situasjonen er krevende kan dette refunderes. Ta kontakt med:
Vi har sendt purring
Vi sendte ut purring til ca 290 medlemmer (Aktive og «passive) i går.
Alle som er aktive må betale (se over) og vi håper at selv om en ikke er aktiv lenger at en vil betale for å støtte vårt arbeid for barn og unge.
Om du ikke har fått faktura 
Om du ikke har fått faktura ta kontakt med medlemsansvarlig:
Dette kan skyldes en ikke er registrert som medlem eller at vår kontakt informasjon spesielt mht e-post adresse er feil.
Bli medlem og bidra til utvikling.
Vi vil anbefale at samtlige foreldre, støttespillere og andre blir medlemmer at Florø Sportsklubb og betaler medlemskontingent. Dette kan gjøres med å bruke linken i ref A:
Igjen tusen takk
Et høyt medlemstall styrker vårt omdømme, gir oss mer støtte som igjen bidrar til at vi kan opprettholde og videreutvikle vårt tilbud spesielt for barn og unge. 
Videre gir det oss styrke i praktiske og politiske forhold for det vil alltid være et spørsmål om antall medlemmer når rammebetingelser skal besluttes.
  • Så igjen tusen takk til dere som har betalt så langt og tusen takk til dere som kommer til å betale før fristen går ut 31 desember 2022. 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Frist for å betale handballisens er i dag

Alle spelarar og dommarar som deltar i organisert handballaktivitet, må betale lisens frå og med det kalenderåret dei fyller 13 år.

Du finn meir info her: Info om lisens Florø SK Handball

og her: Info om lisens Norges håndballforbund

 

Cecilia Molander, Mediaansvarleg Florø SK Handball

Lisensinformasjon for sesongen 2022-2023

Lisens for sesongen 2022-23 er nå tilgjengelig i Min idrett. Husk å betale innen 1. september!

Lisensen for utøvere født i 2009 eller tidligere forfaller til betaling 1. september og gjelder fram til 31. august 2023. Utøvere født i 2010 har forfall 1. januar 2023.

Dersom du i løpet av noen dager ikke har fått generert lisens for sesongen 2022-23, vennligst ta kontakt med klubben din.

Lise Pluss er satt som standard på lisensen, men du bestemmer selv hvilken forsikring du vil løse. Alle lisenstypene blir tilgjengelig i løpet av noen dager og du kan endre lisenskategori når du betaler via betalingsløsningen i Min idrett, eller du kan betale beløpet for kategorien du ønsker dersom nettbank benyttes. Vi anmoder alle om å sette seg godt inn i vilkårene i de forskjellige lisenskategorier og velge den kategori du mener passer deg selv best.

Lisensordningen er obligatorisk for alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet (kamper og trening) fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. I tillegg er lisensordningen obligatorisk for lagledere som påføres kamprapporten i NHFs kamptilbud (REMA 1000-ligaen, 1. divisjon, 2. divisjon, NM senior, NM junior, Bringserien og Lerøyserien).

Alle henvendelser om lisens bes sendt til lisens@handball.no.

Les mer om lisens og forsikring her

Søk om økonomisk støtte for handballisensen

handball.no skriver: 

De yngste lisenstakerne kan nå søke om økonomisk støtte til å få dekket lisensen. Fristen er forlenget!

Håndballspillerne som fyller 13 i 2022, hadde forfall på sin lisens 1. januar 2022. På samme vis som de som hadde forfall 31. august, kan også 13-åringene nå søke om støtte via en egen søknadsportal. Ordningen er etablert for å hjelpe spillere/familier som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball.

Det er den enkelte spillers klubb som er ansvarlig for å sende inn søknaden. Fristen for å søke er forlenget til fredag 14. januar.

– Vi ønsker å være en støttespiller for utøvere og familier som har det økonomisk vanskelig. Vi vet at pandemien har skapt ytterligere utfordringer for mange, forteller generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

Det er lisenskategorien LISE som kan omsøkes betalt av NHF, og alle søknader vil være ferdigbehandlet innen 20. januar 2022. Alle spillere er dekket av LISE i behandlingsperioden.