Innlegg

,

Barna koste seg på håndballskole i vinterferien /

Florø SK Handball arrangerte 3 dager med NHF Rema 1000 håndballskole for barn mellom 6 og 12 år i vinterferien.

 

Barna koste seg
Ca. 110 deltakere, øvd og uøvd, fikk en tilpasset aktivitet med leik, læring av teknikk m.m. der de yngste gruppene var på Florø idrettssenter og de to eldste var i Florøhallen.

 

Mat, drikke og pauser
Det ble servert enkel lunsj med brødmat og pålegg, samt vann, saft/smoothie-drikke til måltidene. I tillegg ble det servert frukt i innlagte pauser for å sikre nok næring og energi.

 

Diplom, ball og t-skjorte
Samtlige deltakere fikk en fin t-skjorte ved oppstart og diplom og egen ball ifm. avslutningen.

 

Utvikling av unge ledere – instruktører
Denne gangen har det primært vært instruktører fra G2008- og J2008-gruppa. Ca. 20 instruktører i sving hver dag gjorde en fantastisk innsats på gulvet.

 

Støttespillere og foreldre
Marie Ø Jensen var den store administratoren og sikret at støtten med 3-4 kvinner fra KF-Kurs sitt program støttet på kjøkken, administrasjon etc., og 3-4 andre støttet på gulvet.

Ellers var det andre voksne fra aldersgruppene  9-11 år som bidro både administrativt og på gulvet.

 

Ca. 140 i full sving i tre dager
Med ca. 110 deltaker, ca. 20 instruktører og ca. 9-11 i støtte hver dag, var det totalt ca. 140 i full sving i tre dager til ende.

 

Vi håper dette har gitt mersmak
Noe av poenget med en håndballskole er å gi spesielt dem som ikke har prøvd håndball tidligere, en smak av håndball som gir dem lyst til å fortsette å spela i våre regulære grupper på skolene og hallene; dere er hjertelig velkomne.

 

Tusen takk
Tusen takk til alle de 110 deltakerne, ca. 20  instruktørene, alle fra KF-kurs, foreldre fra G2008, J2008 og aldersgruppene 9-11 år,  Cecilia Molander for flotte bilder, Rema 1000 og alle dere andre synlige og usynlige støttespillere som har bidratt til at barna koste seg på håndballskole i vinterferien.

  • Tusen takk og BZ (Job Well Done) til samtlige

Morten Mortensen, Florø SK Handball
Foto: Cecilia Molander

,

Veldig kjekke dager på håndballskole /

Veldig kjekke dager på håndballskole
Florø SK Handball har arrangert 3 kjekke dager med gratis håndballskole for drøye 70 deltakere i høstferien.
Deltakerne 
Deltakerne var barn og unge mellom 6 og 12 år i en blanding av øvde og uøvde. Disse ble organisert i ulike grupper basert på alder og ferdigheter slik at alle fikk en opplevelse av mestring ift det nivået de var på.
Gratis håndballskole med støtte fra Gjensidige-stiftelsen
Over 70 deltakere fikk oppleve en veldig kjekk og gratis håndballskole i høstferien med grunnlag i prosjekt «fra håndballskole til organisert håndball».
Hensikten er å la så mange som mulig få en smak av håndball for deretter rekruttere dem inn i klubbens organiserte grupper.
Mange var i sving for å skape god aktivitet.
For å kunne gi over 70 deltakere et godt utbytte er det et stort apparat for å sikre organisering, utøvelse, bespising/drikke/frukt mm. Så ut over de totalt 28 instruktørene hadde vi 5-7 voksne på kjøkkenet, mat, ryddig etc og 1-4 på administrasjon og vakt, totalt ca 10 mennesker i sving hver dag.
Støtte fra innvandrerforeldre
Denne gangen hadde vi meget god støtte på kjøkken og administrasjon med 5-6 voksne damer fra Ukraina og Syria hver dag (Tusen takk til KURS KF). Dette er en meget god hjelp samtidig som de reflekterer deler av deltakernes ulike nasjonaliteter. Denne støtten har i mange år vært meget viktig for å kunne arrangere håndballskoler under vår visjon: Håndball for alle i Florø/Kinn kommune
 
Utvikling av unge ledere
Instruktørene var aktive spillere med barnetrenerkurs fra J2008- og G2008-gruppa (15 år) under ledelse av andre voksne og hovedtrener Dia Midjord. I løpet av de tre dagene var det totalt 28 instruktører i sving (16 jenter og 12 gutter). Å være instruktør på en håndballskole som dette er meget krevende og utfordrer deres lederegenskaper på et bredt spekter.
En refleksjon / oppsummering fra Lill Therese Strømmen Kristiansen
Lill Therese Strømmen Kristiansen fra J2008-gruppa, hadde det overordnede ansvaret for håndballskolen med støtte fra noen andre foreldre fra denne gruppa.
Hun vil fremheve følgende
  • Det var utrolig fint med så god hjelp på kjøkkenet og til matservering. Og så vil jeg berømme de fantastisk kjekke ungdommene som virkelig har stått på som instruktører
  • Det har vært tre slitsomme, men veldig kjekke dager! Vi avsluttet dag 3 med en velfortjent is til alle sammen. Og mange gode klemmer fikk vi når barna dro. Flere sa til og med: «Sees neste gang»! 😊
Tusen takk
Tusen takk til deltakere, instruktører, støttespillere, foreldre, KURS KF, Gjensidigestiftelsen, m.m. for tre hyggelige dager med håndballskole rett etter 3 dager med Vestkystcup.  BZ (Job Well Done), fortsatt god høstferie og for dem som liker håndball, velkommen til vår regulære aktivitet i klubbens grupper.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball
Foto: Cecilia Molander

 

Florø SK Handball handballskule haustferien 2023 /

Velkommen til Florø SK Handball sin handballskule i haustferien 2023.

Handballskulen i haustferien er gratis takk vere støtten vi får frå Gjensidigestiftelsen.

All info får du her: FLORØ SK HANDBALL HANDBALLSKULE HAUSTFERIEN 2023

PÅMELDINGSLENKJE FINN DU PÅ LITT LENGRE NED PÅ INFOSIDEN.

      Sparebanken Sogn og Fjordane    

Mange blide fjes på håndballskolen

Mange blide fjes på gratis håndballskole.

Det var mange blide fjes når Florø SK Handball, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, arrangerte 5 dager med gratis håndballskole siste uken av skoleferien 14-18 august.

 

Planla med 100 deltakere – det endte med 130.

Vi planla med 100 deltakere mellom 6 og 12 år, vi endte med 130. Dette viser at når tilbudet er gratis, er det langt flere som deltakere. Dette var mulig med en god støtte fra Gjensidigestiftelsen.

 

Ca 160 mennesker i sving hver dag.

Å drive en håndballskole med 130 deltakere fordelt på to haller, krever en god planlegging, gjennomføring og godt etterarbeid. De to eldste gruppene (11-12 år) med 50 deltakere, var i Florøhallen og de yngste mellom (6-10 år) med 80 deltakere, var på Florø Idrettssenter; totalt 130 deltakere. For å sikre god og tilpasset aktivitet, mat, drikke, omsorg og oppfølging hadde vi 25 ledere og instruktører i sving på gulvet og 5 voksne på kjøkken m.m. i støtte, totalt 30 hver dag hele uken.

 

130 deltakere – stor oppgave for instruktørene

Instruktørene var primært gutter og jenter født i 08 / 14-15 år. Å sikre at alle deltakerne både øvde og uøvde fikk et optimalt tilbud er meget krevende for de unge instruktørene. De gjorde en fantastisk innsats hele uken og hver og en var nok ganske sliten hver dag og meget fornøyd når det hele var over. Uten disse dyktige unge lederne ville vi ikke kunne arrangere håndballskole.

 

Møte med våre støttespillere

Tradisjonen tro ble våre støttespillere invitert til en enkel lunsj og omvisning siste dagen. Det varierer hvor mange som stiller med det er alltid viktig å dele og diskutere våre løpende vurderinger.

 

En smak av håndball

Spesielt for dem som var uøvd eller ikke har deltatt på trening i våre grupper håper vi at dette har gitt mersmak til å fortsette med med regulær trening i våre grupper. Stikkordet er å henge seg på sine venner i klassen og komme på trening som starter denne uken på de ulke skolene og hallene.

 

Tusen takk.

Tusen takk til alle de 130 deltakerne som deltok, det har vært en stor glede. En stor takk til voksne i støtte som gjerne tok seg fri fra jobb for å støtte arrangementet. En stor takk går selvsagt til Gjensidigestiftelsen som gjorde at dette kunne bli gratis for alle deltaker samt alle de synlige og usynlige støttespillerne. Tusen takk til Cecilia Molander for flotte bilder – som sier mer enn 1000 ord. Og til slutt en stor stor takk til de unge instruktørene/lederne, dere har gjort en fantastisk jobb som de unge vil huske dere for.

Et stort BZ (Job Well Done) til samtlige og tusen takk for denne gang.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

Foto: Cecilia Photography

Velkommen til Florø SK Handball sin gratis håndballskole 2023

Florø SK Handball Håndballskole – gratis deltakelse

Florø SK Handball, med støtte fra Gjensidigestiftelsen, inviterer til 5 dager gratis Håndballskole siste uken skoleferien 14 – 18 august for inntil 100 deltakere mellom 6 og 12 år. Alle som vil lære seg å spille håndball eller som vil utvikle sine håndballferdigheter, er velkommen å melde seg på. Det er 5 dager med leik og læring av teknikk. Unge håndballspillere og voksne trenere har ansvaret for instruksjonene.

Målgruppen:
Målgruppen er både jenter og gutter mellom 6 og 12 år, øvd og uøvd med fokus mot barn med innvandrerbakgrunn og funksjonsnedsetting.

Les mer om håndballskolen HER: FLORØ SK HANDBALL HÅNDBALLSKOLE 2023
Påmelding her: PÅMELDINGA ER STENGT.

Spørsmål? Ta kontakt på: info@florohandball.no

Velkommen!

 

 

Velkommen til alle påmeldte til Rema 1000 handballskulen –

Vi ønsker velkommen til alle 130 påmeldte til handballskulen 20.-22. februar.

Informasjon skal no vere sendt ut til alle påmeldte.
Om du ikkje har mottatt informasjon kan du sende ein mail til: info@florohandball.no

Nina Steindal, ansvarleg for handballskulen i Florø SK Handball

Velkommen til gratis REMA 1000 håndballskole vinter 2023

NHF Rema 1000 Håndballskole – gratis deltakelse

Florø SK Handball og Norges Håndballforbund med støtte fra Gjensidigestiftelsen inviterer til 3 dager Rema 1000 Håndballskole i vinterferien for inntil 100 deltakere mellom 6 og 12 år.

Alle som vil lære seg å spille handball eller som vil utvikle sine handballferdigheter, er velkommen å melde seg på. Det er 3 dager blanda med leik og læring av teknikk.

Unge håndballspillere og voksne trenere har ansvaret for instruksjonen.

Les meir her: REMA 1000 HÅNDBALLSKOLE VINTER 2023

Håndballskole er tradisjon og gøy

Denne uken har Florø SK Handball tradisjonen tro arrangert håndballskole for barn og unge mellom 7 og 13 år. Totalt ca 75 deltakere fordelt med ca 20 av de eldste i Florøhallen og ca 55 på Florø Idrettssenter.


Mellom 17 og 20 instruktører mellom 15 og 17 år har vært i sving under ledelse av Dia Midjord og Ine Solheim-Olsen. Det er en krevende oppgave da nivået og noen ganger motivasjonen til de ulike deltakerne er forskjellig. Men å være instruktør gir en god ledererfaring som er svært viktig for klubben og utviklende for den enkelte.

 

Til støtte i administrasjon, mat og diverse har vi hatt mellom 5 og 7 voksne på plass hver dag. Spesielt vil vi takke for støtten via KF Kurs med 3-5 kvinner/ungdommer med innvandrerbakgrunn i støtte på kjøkkenet spesielt på mat, frukt, drikke mm.

 

Totalt har det ca vært ca 100 barn, unge og voksne i sving hver dag fem hele dager til enda. For å få til en god koordinering, planlegging og gjennomføring har prosjektleder Nina Anett Steindal vært avgjørende og Elisabeth Nygaard har hatt den praktisk styringen i forbindelse med gjennomføringen.

 

Møte med støttespillere er en obligatorisk del av programmet og det var svært nyttig av vi kunne sette oss ned med representanter fra Solbakken Asylmottak og Florø Frivilligsentral og forklare opplegget og diskuterer felles utfordringer.

 

Firdaposten v/journalist Per Øyvind Helle og fotograf Cecilia Molander har bidratt til kommunikasjon og formidling på en meget god måte og det setter vi veldig stor pris på.

 

Med vår visjon «Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune har vi igjen gjennomført en vellykket håndballskole for både øvde og uøvde deltakere. Spesielt ønsker vi alle dem som nå prøvde håndball for første gang velkommen til oppstart i våre regulære grupper i neste uke.

 

Tusen takk til alle deltakere, instruktører, ledere, administrasjon og støttespillere som har bidratt både med rekruttering, planlegging og gjennomføring også denne gang. BZ Job well done.

 

Morten Mortensen, leder Florø SK Handball
Foto: Cecilia Molander

Vi forlenger fristen for påmelding til Rema 1000 håndballskole

Vi har nokre få plasser igjen på Rema1000 håndballskole og forlenger derfor fristen for påmelding til 17. februar kl 23:59.

Her er lenkja til info og påmeldingsskjemaet: REMA 1000 HÅNDBALLSKOLE

 

Meld deg på i dag!