Innlegg

En fantastisk annerkjennelse /

En fantastisk annerkjennelse for vårt mangfold- og inkluderingsarbeid.

 

I dag kom klubb-utvikler Marianne Aakre Laugerud fra NHF Region Vest avd. Førde på besøk med en fantastisk annerkjennelse:

  • En sjekk på kr 20.000.- for vårt mangfold- og inkluderingsarbeid.

 

En annerkjennelse fra NHF

Etter overrekkelsen skriver NHF region Vest på sin offisielle FB side:

De var en av 4 klubber i Norge som i dag fikk denne jeve prisen for sitt gode arbeid, men en klar oppfordring til å fortsette det gode arbeidet.

o   Vi er veldig stolte og glade – Gratulerer så mye!

 

Og en egen hilsen fra Marianne på e-post

Kjære Florø SK Handball.

Det er en stor glede og ære for meg som Klubbrådgiver i NHF region Vest å kunne tildele dere 20 000 kr til videre mangfolds- og inkluderingsarbeid.

Dere gjør en viktig oppgave med å inkludere og integrere barn og unge i klubbens aktiviteter og på håndballbanen.

Takket være dere så har de fått et godt tilbud som de kan benytte seg av i hverdagen – det er vi dere svært takknemlige for.

Dere oppfyller Norges håndballforbund sin visjon; «Håndball for alle» i praksis.

o   Tusen takk og lykke til med arbeidet.

 

Dette er en fantastisk annerkjennelse

Dette er en fantastisk annerkjennelse til våre spillere, dommere, trenere, ledere, foreldre og støttespillere som kveld etter kveld, helg etter helt omtrent hele året rundt gir innhold til vår og NHF sin visjon:

  • Håndball for alle i Florø / Kinn kommune

 

Vi har mange støttespillere.

Vi har mange støttespillere ut over egen klubb, synlige og usynlige. Det vil bli feil og bare å nevne noen så da blir det:

  • Tusen takk til alle våre støttespillere som gjør det mulig for oss til å leve opp til vår visjon.

 

Solidaritetsfond

Florø SK Handball har i budsjettet for 2024 etablert et «Solidaritetsfond» og den flotte gaven på kr 20.000.- settes inn der og skal brukes til vårt

  • mangfold- og inkluderingsarbeid.

 

Gratulerer også til de tre andre klubbene

Selv om vi skrivende stund ikke vet hvilke andre klubber som også fikk sin annerkjennelse i dag,

  • så vil vi også sende en gratulasjon til dem.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

 

Equinors støtteordning gir kr 100.000.- i støtte til: «Prosjekt Samarbeid».

«Prosjektet Samarbeid» skal ledes av ungdomsrådet med støtte av klubbens unge ledere og voksne. Det består av to underprosjekt som vi av erfaring vet er viktig både for barn, unge trenere og ledere og utgjør både hver for seg og samlet viktige element knyttet til ferdigheter, inspirasjon og erfaringsoverføring.

Under Prosjektene er: Romjulsmoro/romjulscup og årsfest mm

Ungdomsrådet

For å sikre at barn og unge skal få en større medbestemmelse er vi i ferd med å etablere et eget ungdomsråd (UR). Det skal bestå av 10 ungdommer mellom 14 og 20 år som skal gi råd i alle typer saker som berører barn og unge.

Utvikling av unge ledere

For å dekke alle klubbens aktiviteter, utvikler vi unge ledere gjennom først å gi dem kurs i «Dommer barnehåndball» og «Barnetrener kurs» når de er 14-15 år. De er sentral i dømming av alle minihåndballkamper og som trener på de fire SFO ordningene i Florø. Deretter er de trenere for yngre lag samt instruktører på klubbens 3 håndballskoler med snitt på 90-100 deltakere.

Klubben er helt avhengig av unge ledere og vi håper «Prosjekt Samarbeid» kan bidra til en god videreutvikling både av samarbeid og unge ledere.

Equinor

Equinor har avdeling i Florø på Fjord Base og er en meget viktig bedrift i Florø samfunnet. På et sponsormøte med dem for noen år siden fikk vi følgende råd:

  • Fokuser på inkludering og unge ledere.

To meget gode råd der vi først har hatt fokus på inkludering og nå også ønsker å få en mer bevissthet og fokus på utvikling av unge ledere. Støtten gjennom Equinors støtteordning vil gi oss en flott start både på ungdomsrådet og større fokus på unge ledere.

Takk for støtte og anerkjennelse

Vi retter en stor takk til Equinor og vi ser på gaven som en anerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, oppmenn, ledere og støttespillere gjør i Florø SK Handball kveld etter kveld, helg etter helg, uke etter uke, ofte året rundt.

Tusen takk til Equinor, tusen takk til dere alle og Bravo Zulu (Job well done).

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball