Innlegg

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

I dag har vi signert en ny 3 års generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane v/Banksjef Ole Aukland og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen

 

Ny og forbedret avtale

Den nye avtalen er betydelig forbedret ift den forrige. Dette er et klart signal på at Sparebanken Sogn og Fjordane er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag, men også økonomisk og organisatorisk.

Utvikling

Florø SK Handball sin visjon er: Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune med slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig». Florø SK Handball ønsker å opprettholde fokus på «Flest mulig og lengst mulig» men tilføre mer kvalitet og kompetanse i alle ledd for å bli «best mulig» Det samlende begrepet vil således bli UTVIKLING av Florø SK Handball.

Avtalen med Sparebanken Sogn og Fjordane skal bidra til denne utviklingen innenfor to sentrale områder

  • «Flest mulig og lengst mulig» med: Integrering og stimulering til treningsaktiviteter
  • «Best mulig» med: Ungdomssatsning.

Støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane er den største eieren av Sparebanken Sogn og Fjordane. De deler hvert år ut gaver av overskuddet fra Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak. I siste 3 år periode har Florø SK Handball fått støtte til to prosjekt:

  • Prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket med kr 100.000.-
  • Beskrivelse av prosjektet Prosjekt «Minibuss» til Florø SK Handball skal anskaffe og drifte en minibuss for å kunne flytte 40 % av foreldrekjøring over på en tryggere, sikrere kjøreløsning som også vil fremme mangfold og trivsel blant våre aktive medlemmer med kr 150.000.-.

Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Det er ca. 14 år siden Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK handball etablerte et tett samarbeid gjennom en egen sponsoravtale. Dette viser en langsiktig tenkning og samarbeid som oppleves som en vinn – vinn situasjon for begge parter.

Florø SK Handball er svært glad for at Sparebanken Sogn og Fjordane fortsetter som vår Generalsponsor og skal vise at vi skal skape UTVIKLING av Florø SK Handball de neste 3 årene.

Sponsor

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball