Innlegg

Årsmøte Florø SK Handball 17. mars

Her finn du dokumentar til årsmøtet 17. mars kl: 18:00 – 19:30

Til medlemmer i Florø SK Handball 

Årsmelding Florø SK Handball 2023

Årsregnskap Florø SK Handball 2023

Florø SK Handball budsjett for 2024

Florø SK Handball handlingsprogram 2024-2029

APP 1 til Del 2 – Mål og handlinger til Florø SK Handball handlingsprogram 2024-2029

Forslag til årsmøtet – justering av treningsavgiften. Saksfremmer Olav Hatlemark

DETALJER.
– Vanlige årsmøtesaker
– Kaffe og enkel servering
– Møt opp i god tid så en får plass
– Vær med å bestemme Florø SK Handball sin utvikling fremover

Vi håper mange møter opp for å være med og bestemme.