Innlegg

NHF åpner for lisenstilskudd for dei yngste

Norges håndballforbund informerer:

Alle lisensberettigede spillere som opplever økonomien som en barriere mot å drive håndball, kan søke om støtte til å dekke lisensen.

Håndballspillere som fyller 13 år i 2024 har forfall på sin lisens 1. januar 2024. På samme måte som de med forfall 31. august, kan også 13-åringene nå søke om økonomisk støtte via en egen søknadsportal.

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet, skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. De som får sin søknad om økonomisk tilskudd innvilget, får dekket lisenskategori LISE PLUSS.

Alle søkere vil bli betraktet som forsikret med LISE PLUSS fra søknad er sendt og fram til klubben har fått tilbakemelding på søknaden. Alle søknader behandles konfidensielt.

Fristen for å søke støtte er 15. januar.