Innlegg

,

Deltagelse på bylagsturnering – en opplevelse og annerkjennelse /

Deltagelse på bylagsturnering – en opplevelse og annerkjennelse

I helgen den 13.-14. april arrangerte NHF HUMMEL Bylagsturnering, en regional turnering for gutter og jenter i 15-årsklassen i Stavanger idrettshall i Stavanger.

Lagene fra NHF Region Vest

Lagene fra regionen het Bergen og Florø både for gutter og jenter. Det var 14 spillere på hvert lag så totalt deltok det 56 spillere. Hvert lag hadde 2-3 lagledere samt at regionen også stilte med to dommerpar og to dommerutviklere, så totalt var delegasjonen fra regionen ca 70 deltagere.

I år var totalt 15 klubber representert på jentesiden og 11 klubber representert på guttesiden.

En kort rapport fra Dia Midjord som var lagledere for J15 Florø

«Ane Jørgine Humelstøl Døsen, Johan Midtbø Steindal, Noah Ospehaug Eikefjord og August Takle Sandal representerte Florø SK Handball på Hummel Bylagsturenering i Stavanger i helgen.

Ane Jørgine var på bergenlaget, som ble nummer 4 av 12 i turneringen og guttene fra Florø var på bergenlaget som ble nummer 8 av 12 i turneringen.

Florølaget hos guttene ble nr 5 av 12 i turneringen og florølaget hos jentene ble sist i turneringen.

Fikk ikke Johan på bilde, han var skadet i siste kampen. Ane er på bilde, Noah og August (svever i luften) er på bilde.

RMKS: Det ene bildet viser at Florø skal spille mot Oslo, surrealistisk og litt kult.»

Andre deltakere fra vår del av regionen

Luka Cavara fra Stryn IL Handball spilte på Florø og Agate Naustdal fra Dale IL Handball spilte på Bergen. Begge gjorde en flott innsats, og sammen med spillerne fra Florø viste de at er mulig å bli god selv om en kommer fra klubber i sone 1-3.

Lagene – turneringen

Ifølge Dia var lagene fra regionen Bergen og Florø jevnt satt opp med hensyn til spillere i forhold til ferdigheter. Det samme var lagene fra de andre regionene. Videre rullerte alle lag på de 14 spillerne de hadde, på en god måte. Turneringen var dermed et skoleeksempel på Fair Play.

En opplevelse

Å være en del av delegasjon på 56 spillere i en turnering med 336 spillere fra hele Norge må være en opplevelse. Når en i tillegg spiller kamper med mye publikum så et dette en opplevelse for livet.

Annerkjennelse

Det er en flott annerkjennelse av hver enkelt som får delta, men det er også en anerkjennelse av lagene og trenerne som den enkelte kommer fra.
For Florø SK Handball er det også en annerkjennelse at det ene bylaget til NHF Region Vest heter Florø – men dette forplikter også.

Vi er veldig stolt

Vi er veldig stolt over at Ane Jørgine Humelstøl Døsen, Johan Midtbø Steindal, Noah Ospehaug Eikefjord og August Takle Sandal fikk representere NHF Region Vest under Bylagstureringen og at Dia Midjord fikk være en av laglederne.

Gratulerer

Gratulerer til Region Innland og deres G15-lag som het Elverum og Region Sør med deres J15-lag som het Sandefjord med hver sin seier under årets Bylagsturnering. Gratulerer også til lagene fra Region Vest med gode prestasjoner.

Tusen takk

Tusen takk til spillerne, dere gjør oss stolte. Husk og vær stolt selv også. Tusen takk også til NHF Region Vest og sist, men ikke minst NHF Region SørVest for en strålende helg i Stavanger idrettshall

Morten Mortensen, leder i Florø SK Handball