Innlegg

,

Deltagelse på bylagsturnering – en opplevelse og annerkjennelse /

Deltagelse på bylagsturnering – en opplevelse og annerkjennelse

I helgen den 13.-14. april arrangerte NHF HUMMEL Bylagsturnering, en regional turnering for gutter og jenter i 15-årsklassen i Stavanger idrettshall i Stavanger.

Lagene fra NHF Region Vest

Lagene fra regionen het Bergen og Florø både for gutter og jenter. Det var 14 spillere på hvert lag så totalt deltok det 56 spillere. Hvert lag hadde 2-3 lagledere samt at regionen også stilte med to dommerpar og to dommerutviklere, så totalt var delegasjonen fra regionen ca 70 deltagere.

I år var totalt 15 klubber representert på jentesiden og 11 klubber representert på guttesiden.

En kort rapport fra Dia Midjord som var lagledere for J15 Florø

«Ane Jørgine Humelstøl Døsen, Johan Midtbø Steindal, Noah Ospehaug Eikefjord og August Takle Sandal representerte Florø SK Handball på Hummel Bylagsturenering i Stavanger i helgen.

Ane Jørgine var på bergenlaget, som ble nummer 4 av 12 i turneringen og guttene fra Florø var på bergenlaget som ble nummer 8 av 12 i turneringen.

Florølaget hos guttene ble nr 5 av 12 i turneringen og florølaget hos jentene ble sist i turneringen.

Fikk ikke Johan på bilde, han var skadet i siste kampen. Ane er på bilde, Noah og August (svever i luften) er på bilde.

RMKS: Det ene bildet viser at Florø skal spille mot Oslo, surrealistisk og litt kult.»

Andre deltakere fra vår del av regionen

Luka Cavara fra Stryn IL Handball spilte på Florø og Agate Naustdal fra Dale IL Handball spilte på Bergen. Begge gjorde en flott innsats, og sammen med spillerne fra Florø viste de at er mulig å bli god selv om en kommer fra klubber i sone 1-3.

Lagene – turneringen

Ifølge Dia var lagene fra regionen Bergen og Florø jevnt satt opp med hensyn til spillere i forhold til ferdigheter. Det samme var lagene fra de andre regionene. Videre rullerte alle lag på de 14 spillerne de hadde, på en god måte. Turneringen var dermed et skoleeksempel på Fair Play.

En opplevelse

Å være en del av delegasjon på 56 spillere i en turnering med 336 spillere fra hele Norge må være en opplevelse. Når en i tillegg spiller kamper med mye publikum så et dette en opplevelse for livet.

Annerkjennelse

Det er en flott annerkjennelse av hver enkelt som får delta, men det er også en anerkjennelse av lagene og trenerne som den enkelte kommer fra.
For Florø SK Handball er det også en annerkjennelse at det ene bylaget til NHF Region Vest heter Florø – men dette forplikter også.

Vi er veldig stolt

Vi er veldig stolt over at Ane Jørgine Humelstøl Døsen, Johan Midtbø Steindal, Noah Ospehaug Eikefjord og August Takle Sandal fikk representere NHF Region Vest under Bylagstureringen og at Dia Midjord fikk være en av laglederne.

Gratulerer

Gratulerer til Region Innland og deres G15-lag som het Elverum og Region Sør med deres J15-lag som het Sandefjord med hver sin seier under årets Bylagsturnering. Gratulerer også til lagene fra Region Vest med gode prestasjoner.

Tusen takk

Tusen takk til spillerne, dere gjør oss stolte. Husk og vær stolt selv også. Tusen takk også til NHF Region Vest og sist, men ikke minst NHF Region SørVest for en strålende helg i Stavanger idrettshall

Morten Mortensen, leder i Florø SK Handball

Første «Trener 2»-kurset i sone 1, 2 og 3 – «Ut i klubb» i praksis. –

Første «Trener 2»-kurset i sone 1, 2 og 3 – «Ut i klubb» i praksis

14 elever fra 6 forskjellige klubber stilte til første helgesamling i Florø for å gjennomføre de fire første av 20 moduler som «Trener 2»-kurset består av. NHF Region Vest var arrangør og Florø SK handball var vertskap. Tidligere ble disse kursene holdt i Bergen så vi har ikke hatt elever på disse kursene de siste 9 årene, dette har nok vært tilfelle for mange av de andre klubbene i gamle SF.

 

«Trener 2»-kurset

Kurset bygger på «Trener 1»-kurset og målet er å gjøre trenere i stand til å:

 • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Kurset består av 20 moduler og vil bli gjennomført som fire helgesamlinger med en kombinasjon av teori og praksis på gulvet. Til slutt blir det to nettbaserte moduler og lagledelse i praksis/håndball analyse.

 

Instruktørene 

Det var to instruktører på kurset, Dag-Øyvind Skogstrand som er fagansvarlig «Trener 2» NHF Region Vest og instruktørkandidat Erik Strømsø. Dette var meget dyktige og erfarne instruktører som visste hvordan de skulle fange elevenes oppmerksomhet, skape godt klima for læring/diskusjon og sikre at modulene ble grundig gjennomgått.

 

Støtte og utøver-apparat

Som vertskap stilte vi selvsagt med klasserom, hall, frukt, mat og drikke og et utøver-apparat fra G2008-gruppa og en kombinasjon av J2007-gruppa / damelaget.

 

Elevene 

Det er 16 elever som nå er påmeldt kurset, men to av disse kunne ikke delta på første helgesamlingen. Elevene kommer fra klubbene: Førde, Høyang, Eikefjord, Eid, Stryn og Florø. Bakgrunnen for disse var fra meget erfarne trenere til de med de litt mindre erfarning. Vår oppfatning var at denne kombinasjonen er en «vinn-vinn»-situasjon for alle parter.

 

Historisk og viktig

At det nå arrangeres «Trener 2»-kurs i sone 1, 2 og 3, er både historisk og viktig. Samtidig viser dette at NHF Region Vest klarer å omsette et viktig vedtak for noen år siden fra det sentrale håndball-tinget  – UT I KLUBB. Vi er overbevist om at ved å øke kompetansen på trenerne i de ulike klubbene så vil ferdighetene og gleden til utøverne øke og sikre at de vil drive med håndball lenger.

 

NHF Region Vest

Dette historiske kurset hadde selvsagt ikke vært mulig uten at regionen ved ledelsen og Fredrik Andresen (Ansvarlig for dommerutvikling og utdanning) hadde vært så fremoverlent, strukturert, positiv og løsningsorientert.

 

En viktig start – den skal fortsette

Nå er vi i gang og vi håper at deltakerne klarer å følge opplegget og bli autorisert «Trener 2» i løpet av våren. Men dette er bare starten. Fortsettelsen må bli at vi får nok kandidater til at dette kurset kan gjennomføres i sone 1, 2 og 3 hvert år. Dette kan klubbene få til om de prioriterer å øke kompetansen på trenere via «Trener 1»-kurs og motivasjon til sende kandidater til dette kurset også i årene som kommer.

 

Tusen takk.

Tusen takk til NHF Region Vest, instruktørene, utøver-apparatet og sist og kanskje viktigst – deltakerne. Uten deltakere – intet kurs, det er verdt å merke seg.

 • Stort BZ (Job Well Done) til samtlige – og litt ekstra til deltakerne som meldte seg på.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball

 

Ole Bernt Reed Solheim – Guttehåndballansvarlig i FSKH

Ole Bernt Reed Solheim – Ansvarlig for guttehåndball i vår klubb:

NHF Region Vest ønsker å styrke fokus på guttehåndballen i årene som kommer. For å klare dette, er de avhengig av et godt og tett samarbeid med klubbene sine. I den forbindelse vil de oppfordre alle klubber til å få på plass en guttehåndballansvarlig. Dette kan være en trenere, et styremedlem eller en ivrig person som brenner for å bidra i egen klubb inn mot guttehåndballen. Region Vest tar sikte på å samle disse ressurspersonene i forbindelse med helgen det arrangeres herrelandslagskamp i Åsane Arena 12. mars.

Etter en grundig vurdering og en god dialog har Ole Bernt Reed Solheim takket ja til å inneha denne funksjonen i Florø SK Handball

Oppgavene for en guttehåndballansvarlig kan være:

 • Stille som klubbens representant på møteplasser i regi av Regionen
  • Regionen legger opp til å ha en møteplass 1-2 ganger per sesong for alle som er guttehåndballansvarlig i sin klubb (digitalt for de med lang reisevei). Møteplassen har som hensikt å være et sted for erfaringsutveksling og skal fremme godt samarbeid mellom klubbene.
 • Hjelpe Regionen med å få distribuert informasjon om kurs, samlinger og andre aktiviteter som kan være av interesse for trenerne i guttehåndballen i din klubb
  • Sikre at informasjon når ut til trenere og foreldrekontakter
 • Bistå egen klubb i rekruttering av nye guttespillere
  • Videreformidle informasjon som kommer fra Regionen om skolebesøk, samt hjelpe egen klubb i planlegging av rekrutteringsdager for både eksisterende kull og nye kull
 • Koordinering med fotball i egen klubb
  • Jobbe for at man ikke har treninger (og kamper) som kolliderer mellom håndball /fotball.

I tillegg kan en hjelpe til i egen klubb med tilrettelegging av:

 • Ekstra stimulering
  • Forsøke å få impulser utenfra, toppspillere i regionen eller trenere på enkelte treninger i egen klubb. Kan også være å skape arenaer hvor guttene får sett topphåndball, enten live eller i forbindelse med mesterskap på tv.
  • Trenermøte på tvers av egne lag i klubben

Et godt og viktig initiativ fra NHF Region vest

Det er veldig positivt at NHF og NHF Region Vest setter fokus på guttehåndballene og ønsker å styrke dem gjennom dette nettverket av guttehåndballansvarlige i samtlige klubber i regionen.

Ole Bernt Reed Solheim

Ole Bernt er en av våre gode trenere med solid spillerbakgrunn. Han er i dag trener av klubbens G2008 gruppe på ca 25 spillere sammen med kona Vibeke Mowatt. Videre er han fast medlem av Sportslig utvalg og har, på vegne av klubben, ansvar for RUM i sone 1, 2 og 3 for 2007-2006 og 2005-2004.

Samarbeide når vi kan – konkurrere når vi må

Skal vi utvikle håndballen i klubben, gamle Sogn og Fjordane og i regionen, må vi samarbeide for å kunne utvikle spillere, lag og klubb når vi kan og konkurrerer når vi må.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Foto: Kimm Saatvedt

Florø stilte sterkt på Bylagssamling i helga

Florø stilte sterkt på Bylagssamling

Florø SK Handball stilte med hele fem spiller på samling for Bylag jenter født 2007 i Bergen 5. – 6. november

 

Disse var som følger:

Ragna Solheim, Linnea Kjerpeset, Hedda Stigen, Leonora Ytreland og Rebekka Sandvik til samling for Bylag jenter født 2007 i Bergen 5. – 6. november.

 

Ca. 45 deltakere kjemper om 28 plasser

Ca. 45 deltakere fordelt over 2 dager stilte på samlingen der de fleste stilte begge dager, men noen kun bare 1 dag. Gjennom flere samlinger vil denne gruppen reduseres til 28 spillere som skal fordeles på 2 bylag fra NHF Region Vest og de skal delta på NM for Bylag i mai 2023.

 

5 spillere fra en klubb i «periferien».

Å ha 5 spillere med fra oss som blir betraktet som en klubb ute i «periferien», gir både oppmerksomhet, respekt og styrker vårt omdømme. Grunnen ligger på det faktum at Florø SK Handball har et lite befolkningsmessig grunnlag i forhold til mange av de mer etablerte klubbene i bergensområdet.

 

Dia er trener på Bylagssamlingene.

Dia Midjord hyret inn av NHF Region Vest som trener på disse bylagssamlingene. Dette gir en unik mulighet for å kunne vurdere jentene fra vår klubb og de andre klubbene i Sogn og Fjordane opp mot spillerne fra de andre klubbene i Hordaland. Videre oppleves det tryggere for jentene som senker skuldrene og får vist seg frem på en god måte.

 

Jentene viste seg frem på en god måte.

Jentene fikk vist seg frem på en god måte både mht. innsats, ferdigheter og spilleforståelse. I følge Dia var alle minst et hakk bedre enn forrige gang og han var veldig fornøyd.

 

Veien videre

Nå evalueres samlingen og spillerne og dette vil danne grunnlag for neste innkalling som antakelig vil være i desember. Dia er nøkternt optimist og håper at 2-4 av disse spillerne også vil bli innkalt til neste samling.

 

Vi er stolte

Klubbene er selvsagt stolte på spillernes, laget, lagvenninnenes, trenerne og klubbens vegne. De har trent i lag med de beste 2007-jentene fra mange forskjellige klubber i hele Region Vest og som alle ønsker en plass på bylagene i mai.

 • Vi er stolte, vært stolte selv også.
 • Vi krysser fingrene for neste uttak

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

,

Hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball

 
22 deltakerer fra Florø, Bremanger og Eikefjord har hatt hektiske dager på dommerkurs for barnehåndball på Florø idrettssenter. Bilder sier mer enn 1000 ord, men her kommer noe fakta også
Dommer Barnehåndballkurs
22 deltakere har, under ledelse av vår dommersjef og instruktør Elisabeth Benedicte Brattekaas Nygaard, sikret at de har fått gjennomført: 1: E-læring og stått for 2 Teori-gjennomgang 3. Praksis i hall med tegn og fløyte og 4 praksis. Normalt skal det være max 16 deltakere, men i tett dialog med NHF Region Vest så ble det gitt godkjenning til at flere kunne delta.
Målgruppen
Målgruppen er nåværende og tidligere aktive utøvere fra og med 15 årsalderen, ungdom, voksne og foreldre med kjennskap til håndball som ønsker å bli barnehåndballsdommer for utøvere på nivå opp til G/J 11.
Både gutter og jenter deltok og alderspennet var fra 2004 til 2008.
VESTKYSTCUP
Samtlige deltakere, foruten gutta fra Eikefjord (som er forhindret), går rett ut i praksis og mengdetrening på Vestkystcup som braker løs i morgen, fredag. De vil dømme i kampene for årsklassene G/J 2011 til 2013, der det er 28 lag fra Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. De skal således bidra til at ca ⅓ av kampene som spilles på Vestkystcup blir dømt av en kvalifisert og autorisert dommer.
Utøver-apparat
Praksis i halle er viktig og da trenger en både spillere og trenere å øve seg på. Her stilte trenere og spillerer fra G/J2011 og G2012-gruppa sporty opp og gav deltakerne god og adekvat praktisk trening.
Kontinuerlig utdanning av dommere
Hver klubb må oppfylle en dommerkvote ift hvor mange lag vi har påmeldt i seriespill. Her regnes det kun lag f.o.m. 12 år og oppover, der vi har 38 lag som er toppen av kvotesystemet med krav om å ha 23 dommere.
Da hoveddelen av våre dommere er mellom 15 og 19 år og de eldste som regel drar bort på studier eller jobb, må vi kontinuerlig utdanne dommere først på «Dommer; barnehåndball» deretter på «Dommer 1, 2 og 3».
 
Mangel på dommere i Sogn og Fjordane
Utdanning av dommere er ikke barre viktig for å oppfylle krav om egen klubbs dommerkvote, men også for å kunne bidra til at det er nok dommere til kampene som skal spilles i hele Sogn og Fjordane.
Hver høst, også denne, mangler NHF Region Vest dommere på ca ⅔ av kampene som skal spilles og våre dommere, som utgjør et relativt stort antall, bidrar tjl at mange av disse kmapene blir dømt av en autorisert dommer.
Utvikling av unge ledere
Det å utdanne seg til og praktisere som dommer, ser vi på som et viktig element i å utvikle unge ledere i klubben. Også barnetrener, trenerkurs og praksis på SFO, på håndballskoler og i grupper er en del av det å utvikle unge ledere.
 
Tusen takk
Tusen takk til Elisabeth, deltakerne, utøverapparatet og NHF Region Vest for at vi på en grundig og god måtte klarte å gjennomføre et kurs i «Dommer; barnehåndball» for hele 22 deltakere.
BZ (Jobb Well Done) til samtlige.
Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Seriespillet i ungdomshåndballen, 19. jan 2022

NHF Region Vest skriver:

Etterslep på kamper og uoversiktlig smittesituasjon gjør at vi avlyser sluttspillet og går over til aktivitetserie.

Høyt smittetrykk og nedstengning har ført til en ny vanskelig sesong. Kamper er blitt utsatt eller ikke blitt spilt på grunn nasjonale retningslinjer, eller på grunn av karantene og/eller smitte i ulike lag. Vi har ett stort etterslep på kamper som skulle vært spilt i høst og frem til midten av januar.

Med den informasjonen vi har pr. d.d. og at vi har kommet så langt ut i sesongen, er tiden inne for å komme med avklaring for sesongen 2021/2022. Mange lag og trenere ønsker svar på hva som vil gjelde fremover for å kunne ha mer forutsigbarhet i planlegging av aktivitet.

Vi presiserer at dette gjelder ungdomshåndballen 13 – 20 år i regional serie. Hva som vil gjelde i seniorhåndballen kommer vi tilbake til.

Ungdomshåndballen: 

 • Alle serier blir omgjort til aktivitetserier.
  • Det betyr at det ikke blir kåret vinnere.
  • Tabeller vil ikke være gjeldene, men vil være synlig på handball.no og i appen.
 • Sesongen blir forlenget til og med søndag 1.mai.
  • Det betyr at seriekamper kan spilles frem til og med denne dato.
 • Alle kamper som ligger terminfestet fra og med i dag og frem til sesongslutt, skal spilles.
 • Laget vurdere selv om man klarer å få satt opp kamper som skulle vært spilt under nedstengningen.
  • Dersom en ønsker å spille disse kampene avtaler en dette med motstander og dommer og sender oss en epost med ny dato.
 • Sluttspill som var satt opp 23-24. april utgår.
  • Vi jobber med og ser på muligheten for en liten gulerot i slutten av sesongen, f.eks. en form for Final4 ut fra gjennomsnittsberegning av poeng og kamper spilt i de ulike avdelingene. Dette vil vi i så tilfelle komme tilbake til.

Spillerflyt og regulering av aktivitet mellom lagene.

Når vi går over til aktivitetserie går vi vekk fra regelen om regulering av aktivitet mellom lagene. Vi ber likevel alle trenere/lagledere tenke nøye igjennom hvilke spillere en benytter, både i forhold til belastning og nivå.

Øvrige regler knyttet til flere kamper samme dag, og periodebegrensning vil fortsatt gjelde. 

Omberamming:

Omberamming av ordinære grunner.

Vi opprettholder normale omberammingsregler, med ett unntak. Ut sesongen trenger en ikke hente inn legeerklæring ved sykdom. Det holder med bekreftelse fra klubbleder eller kopi av melding sendt til skolen. Se ellers vår nettside for reglement.

Omberamme kamp grunnet COVID-19:

For å få godkjent omberamming av en kamp pga. Covid-19 kreves det 3 smittede eller i smittekarantene (hustandsmedlem eller tilsvarende nære) for gyldig omberammingsgrunn. Dersom det er ett pågående smitteutbrudd i laget, vil dette også gi rom for omberamming.

Merk: Omberamming av kamp pga. frykt eller at spillere er regnet som øvrige nærkontakter, gir ikke grunnlag for omberamming. Det er ikke lenger karanteneplikt for øvrige nærkontakter, men test på dag 3 og dag 5 etter nærkontakt, det anbefales å følge med på symptomer i 10 dager.

Her er rutinene som gjelder ved smitte:

Ta kontakt med dommere, motstanderlag og arrangør, og informer om at laget ikke møter til kamp.

 • Send en e-post til Regionskontoret nhf.rvn@handball.no Oppgi kampnummer og kampdato, og begrunn utsettelsen med sykdom/smitte.
 • Ved sykdom/smitte: Innen tre virkedager etter at kampen skulle vært avviklet, skal kopi av melding sendt skolen eller bekreftelse fra klubbleder sendes Regionskontoret. Her skal det også opplyses om ny kampdato avtalt med motstander. HUSK å oppgi kampnummer, slik at det kommer klart frem hvilken kamp «sykemeldingene» hører til.**

** Dersom lag ikke har omberammet kamp innen 3 virkedager etter kampdato, settes kampen til IM på lag som har meldt forfall. Ingen gebyr utstedes.

Det er krevende at vi enda en gang står i denne situasjonen og vi skulle virkelig ønske vi kunne fullføre sesongen på en ordinær måte. Det hadde alle håndballspillerne våre fortjent. Dessverre ser vi at det ikke er gjennomførbart.
Vi håper avklaringene som vi nå informerer om vil være med på å senke presset for det enkelte lag. Samtidig håper vi dette fører til at det blir overkommelig å skulle fullføre resten av sesongen med kampene som står foran oss, og finne motivasjon og glede i det.

Har du spørsmål eller annet du vil ta opp, ta gjerne kontakt med oss.

Christine O. Ullestad  
Seksjonsleder Kampservice