Innlegg

«Økt idrettsglede» med støtte fra Sparebankstiftinga /

Kr 80.000.- i støtte fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane til prosjekt «Økt idrettsglede».

Mandag kunne Florø SK Handball v/Jorunn Farsund motta kr 80.000.- i støtte fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane til prosjekt «Økt idrettsglede».

 

Økt idrettsglede

  • Florø SK Handball skal gjennom prosjekt «Økt idrettsglede» heve den faglige kompetansen på trenere til å planlegge, lede og gjennomføre trening og kamper,  i den hensikt å sikre at barn og unge får nødvendig kvalitet i sin idrett, som igjen vil bidra til at vi reduserer frafall og øke idrettsglede.

Formålet

  • Formålet med tiltaket er å redusere klubbens og treneres kostnader for å sikre at antall og kompetanse på trenerne står i forhold til antall aktive spillere og lag. Dette vil sikre at barn og unge får nødvendig kvalitet på sine idrett som igjen vil bidra til at vi reduserer frafall og økt idrettsglede.

Effekten

  • Effekten skal måles ved at vi øker antall trener med «Trener 1»-kompetanse fra 35% (21 stk) til 70% (42 stk) og at antall trenere med «Trener 2»-kompetanse fra 0 % til 25 % (15 stk). Videre skal effekten måles i redusert frafall av spillere fra 13 år og eldre og økt idrettsglede.

Økt kompetanse på trenerne er prioritet 1.

Vi har frem til nå vært relativt gode på å gi våre trenere et «Trener 1»-kurs. Men frem til nå har det kun blitt gjennomført «Trener 2»-kurs i Bergen, og det har blitt en for høy terskel både med hensyn t il tid og økonomi, spesielt for deltakerne. Gjennom prosjekt «Økt idrettsglede» signaliserer vi at økt kompetanse på trenerne er klubbens prioritet 1.

 

NHF og NHF Region Vest – Ut i klubb.

Som en prioritering på «Ut i klubb» har «Trener 2»-kurset blitt desentralisert og Florø SK Handball er vertskap for det første «Trener 2»-kurset i nyere tid med ca 15 deltakere fra 6 forskjellige klubber.

Kurset er nå ca halvveis, og om en også klarer å gjennomføre et nytt «Trener 2»-kurs med oppstart i 2024, vil vi ha økt kompetansen på våre trenere i forhold til formål og effekt i forhold til prosjektet.

 

Annerkjennelse – tusen takk.

Florø SK Handball ser på denne flotte gaven fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane som en annerkjennelse på det arbeidet våre spillere, dommere, trenere, ledere, foreldre gjør for barn og unge i klubben: kveld etter kveld, helg etter helg, ofte året rundt.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Hanball

 

Vil de og søkje gåvemidlar i Sogn og Fjordane?
Klikk på logolenkja nede.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane