Innlegg

,

Barna koste seg på håndballskole i vinterferien /

Florø SK Handball arrangerte 3 dager med NHF Rema 1000 håndballskole for barn mellom 6 og 12 år i vinterferien.

 

Barna koste seg
Ca. 110 deltakere, øvd og uøvd, fikk en tilpasset aktivitet med leik, læring av teknikk m.m. der de yngste gruppene var på Florø idrettssenter og de to eldste var i Florøhallen.

 

Mat, drikke og pauser
Det ble servert enkel lunsj med brødmat og pålegg, samt vann, saft/smoothie-drikke til måltidene. I tillegg ble det servert frukt i innlagte pauser for å sikre nok næring og energi.

 

Diplom, ball og t-skjorte
Samtlige deltakere fikk en fin t-skjorte ved oppstart og diplom og egen ball ifm. avslutningen.

 

Utvikling av unge ledere – instruktører
Denne gangen har det primært vært instruktører fra G2008- og J2008-gruppa. Ca. 20 instruktører i sving hver dag gjorde en fantastisk innsats på gulvet.

 

Støttespillere og foreldre
Marie Ø Jensen var den store administratoren og sikret at støtten med 3-4 kvinner fra KF-Kurs sitt program støttet på kjøkken, administrasjon etc., og 3-4 andre støttet på gulvet.

Ellers var det andre voksne fra aldersgruppene  9-11 år som bidro både administrativt og på gulvet.

 

Ca. 140 i full sving i tre dager
Med ca. 110 deltaker, ca. 20 instruktører og ca. 9-11 i støtte hver dag, var det totalt ca. 140 i full sving i tre dager til ende.

 

Vi håper dette har gitt mersmak
Noe av poenget med en håndballskole er å gi spesielt dem som ikke har prøvd håndball tidligere, en smak av håndball som gir dem lyst til å fortsette å spela i våre regulære grupper på skolene og hallene; dere er hjertelig velkomne.

 

Tusen takk
Tusen takk til alle de 110 deltakerne, ca. 20  instruktørene, alle fra KF-kurs, foreldre fra G2008, J2008 og aldersgruppene 9-11 år,  Cecilia Molander for flotte bilder, Rema 1000 og alle dere andre synlige og usynlige støttespillere som har bidratt til at barna koste seg på håndballskole i vinterferien.

  • Tusen takk og BZ (Job Well Done) til samtlige

Morten Mortensen, Florø SK Handball
Foto: Cecilia Molander

,

Støtte fra Gjensidigestiftelsen gav rekordoppslutning på håndballskolen

 

 

Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har Florø SK Handball arrangert 3 dager gratis NHF Rema 1000 håndballskole mandag til onsdag i vinterferien.


Rekordoppslutning

At 135 barn og unge mellom 6 og 12 år har deltatt på håndballskole, er rekord og et klart signal på at dette har vært et tilbud som har blitt tatt godt imot.

Dette var langt flere enn de 100 vi hadde planlagt med, men med god koordinering, planlegging og smidig gjennomføring gikk det bra denne gangen også.

Utvikling av unge ledere

Med 135 deltakere måtte vi justere opp antall instruktører. Vi endte med å ha 30 instruktører mellom 14 og 17 år som unge ledere hver dag for å sikre en god og trygg gjennomføring.

Dette er unge ledere som tar sin oppgave som leder, og foresatt, på største alvor og bruker hele sitt register for å sikre at gruppene de har ansvar for fungerer og at enkeltindividet både blir sette og hørt.

Uten disse 30 lederne kunne vi ikke arrangert håndballskole men samtidig kunne vi heller ikke utviklet dem som unge ledere, rett og slett en «vinn – vinn situasjon».

  • Dette er nok den roligste, stilleste og best gjennomførte håndballskolen vi har arrangert – vi mener dette skuldes den god jobben våre unge ledere har gjort.

Se videointervju med to av våre flotte instruktører, Hedda og Sara, lengre ned på siden.

Voksne foreldre i støtte

Hver dag har vi har hatt 4 voksne i støtte med hensyn til mat, orden, vask og støtte til instruktørene for å sikre at alt fungerer på en god og trygg måte. Vi er så heldige at både foreldre og andre frivillige stiller opp og gjør en viktig jobb for at vi skal kunne ta imot så mange deltakere og samtidig bidra til at barnas foreldre opplever dette som godt organisert/trygt.

God deltakelse fra Eikefjord og Bremanger 

Ekstra kjekt var det at vi denne gangen hadde god deltakelse fra naboklubbene Bremanger og Eikefjord. Dermed får de oppleve å være en del av et større felleskap/gruppe. Videre vil disse spillere forhåpentligvis få motivasjon til å fortsette sin utvikling i egne grupper/klubber slik at vi har lag og spille mot i nærområde – dette kan muligens kalles «kort-reist håndball».

Totalt ca 180 i sving er også rekord

135 deltakere, 30 instruktører og minst 12 voksne, totalt ca 180 i sving er også rekord.

 

Fra håndballskole til organisert idrett

Det er prosjektet «Fra håndballskole til organisert håndball» vi har fått støtte fra Gjensidigestiftelsen til. Ved at en håndballskole kan være gratis for alle, viser jo denne rekorddeltakelse at vi klarer å nå ut til langt flere som kan delta og få en smak av håndball. Vi håper at denne smaken har vært så god at de vil fortsette i vårt organiserte tilbud rundt omkring i gymsalene på skolene og etter hvert i hallene vi bruker.

  • Så til dere som prøvde håndball og fikk en smak, dere er hjertelig velkommen i vårt organiserte tilbud.

Samling med våre støttespillere 

Siste dagen har vi en sedvane at vi samler våre støttespillere til en enkel lunsj, hyggelig prat og en omvisning. Dette er en vinn – vinn situasjon da vi deler erfaringer og tanker slik at vi kan bli enda litt bedre neste gang som vil bli siste uka før skolestart i august. Se videointervju med Nina Tolo Ness frå KURS KF og Elisabeth Solheim frå Gjensidigestiftelsen, lengre ned på siden.

Tusen takk

Tusen takk først og fremst til alle 135 deltakere, det har vært veldig kjekt. Og ikke minst tusen takk til alle unge ledere som har vært instruktører og tatt den store byrden i håndballskolen. Og siste og ikke minst tusen takk til for de minst 12 voksne i støtte og alle de andre støttespillere som har bidratt til at dette har blitt en veldig kjekk håndballskole. BZ (Job Well Done) til dere samtlige, fortsatt god vinterferie og helg når den tid kommer.

Se videointervju med håndballskoleansvarlig Nina Steindal, lengre ned på siden.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Alle foto: Cecilia Molander (bileta er beskytta av loven om opphavsrett)

Velkommen til alle påmeldte til Rema 1000 handballskulen –

Vi ønsker velkommen til alle 130 påmeldte til handballskulen 20.-22. februar.

Informasjon skal no vere sendt ut til alle påmeldte.
Om du ikkje har mottatt informasjon kan du sende ein mail til: info@florohandball.no

Nina Steindal, ansvarleg for handballskulen i Florø SK Handball

Velkommen til gratis REMA 1000 håndballskole vinter 2023

NHF Rema 1000 Håndballskole – gratis deltakelse

Florø SK Handball og Norges Håndballforbund med støtte fra Gjensidigestiftelsen inviterer til 3 dager Rema 1000 Håndballskole i vinterferien for inntil 100 deltakere mellom 6 og 12 år.

Alle som vil lære seg å spille handball eller som vil utvikle sine handballferdigheter, er velkommen å melde seg på. Det er 3 dager blanda med leik og læring av teknikk.

Unge håndballspillere og voksne trenere har ansvaret for instruksjonen.

Les meir her: REMA 1000 HÅNDBALLSKOLE VINTER 2023

,

Gøy med håndballskole i høstferie

Ca 75 barn mellom 6 og 12 år hadde det gøy med 3 dager på Rema 1000 håndballskole i høstferien på Florø Idrettssenter og i Florøhallen.

 

Mye energi 
Tradisjonen tro er det mye energi på en slik håndballskole men det er jo ikke mulig å holde den helt oppe uten pauser med mat, drikke og frukt. Programmet for de yngste er tilpasset dem med ball leik og moro kombinert med roligere perioder med tegning og spill. Programmet for de eldste (11-12 år) som bar i Florøhallen var mer rette mot teknikk, skudd og spill.

 

Instruktører og støtte.
Ca 15 instruktører fra J2007-gruppa og noen eldre fra J2006-gruppa, under ledelse av en voksen instruktør, sikret at opplegget både på Florø idrettssenter og i Florøhallen hadde et god pedagogisk og faglig innhold som også tok høyde for lek og omsorg. Til støtte var det 4-5 voksne hver dag for å sikre at mat, drikke, frukt, administasjon, renhold m.m. ble fulgt opp på en god måte.

 

Utvikling av unge ledere
Samtlige instruktører har minimum barnetrenerkurs, vært instruktører på SFO og deltatt som instruktører på håndballskolen i august. Dette er dyktige, pliktoppfyllende og ansvarsbevisste ungdommer som får utvikle seg som unge ledere gjennom oppgaven som instruktør. Det er en krevende oppgave så de fleste må nok ha en ekstra kvil på sofaen når de kommer hjem.

 

Samling av støttespillere
Til lunsj siste dagen har vi tradisjonen tro samling av støttespillere med kaffe og enkel bevertning. Der vår vi pratet om opplegget og gitt dem en omvisning.
 
Høydepunktene
Antakelig er det mange høydepunkt i løpet av tre dager. Når en får ekstra godt til det en har øvd på, når en kanskje har fått seg en ny venn, den varme maten til lunsj siste dagene, felles bilder eller utdeling av diplom og is før håndballskolen er over. Vi håper og vårt inntrykk basert på deltakerne selv og dialog med foreldrene i forhold til levering og henting at deltakerne har hatt det gøy, lært mye og fått gode opplevelser.

 

Tusen takk
Tusen takk til deltakere, instruktører, ledere, støtte og støttespillere for at vi, selv om dette gikk «Back to Back» med Vestkyst Cup, også denne gangen klarte å gjennomføre en flott Rema 1000 håndballskole.
BZ (Job Well Done) til samtlige og fortsatt god høstferie.
  • Og vi er klar en ny tre dager med Rema 1000 håndballskole i vinterferien og vil gjerne ha alle tilbake på den.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball
Alle bileta: Cecilia Photography

 

Vi forlenger fristen for påmelding til Rema 1000 håndballskole

Vi har nokre få plasser igjen på Rema1000 håndballskole og forlenger derfor fristen for påmelding til 17. februar kl 23:59.

Her er lenkja til info og påmeldingsskjemaet: REMA 1000 HÅNDBALLSKOLE

 

Meld deg på i dag!

 

 

Bli med på REMA 1000 Håndballskole i vinterferien

Nå kommer Håndballskolen!

Hvis du går i 1.-7. klasse og skal være hjemme i vinterferien, har vi en kjempegod idé til hva du kan gjøre! Du kan nemlig lære deg verdens morsomste ballspill: HÅNDBALL! 

Norges Håndballforbund er ansvarlig for REMA 1000 Håndballskolen, som arrangeres i skolens ferieuke, av din lokale håndballklubb.

Dette er REMA 1000 Håndballskolen:  

Håndballskolen er et tilbud til alle, enten du allerede spiller håndball, eller har lyst til å prøve for første gang. Barna vil bli delt inn i grupper etter alder og hvor mye man kan om håndball. Det vil bli lagt opp til allsidig trening og lek, slik at barna har det gøy. Håndballskolen varer i tre dager, 21. februar til 23. februar fra kl. 09.00 til 14.00.

Pga. smittevernhensyn blir det ikke servert mat på håndballskolen. Deltakerne må ta med egen niste, og vi spiser gruppevis. Vi serverer vann, saft eller Smoothie-drikke til måltidet. I tillegg vil det bli servert frukt i innlagte pauser for å sikre nok næring og energi.

Dette får du: 

Blir du med på REMA 1000 Håndballskolen får du i tillegg til mye moro, en utstyrspakke med egen håndball, t-skjorte og diplom.

Påmelding:

Foresatte/foreldre melder deg på REMA 1000 Håndballskolen på https://florohandball.no/nhf-handballskulen/ Her vil du også finne oversikt over priser og arrangørklubber. Deltakerpåmeldingen åpner mandag 10. januar og stenger torsdag 10. februar kl 12:00.

Ytterligere informasjon:

Ønsker du ytterligere informasjon, gå inn på www.florohandball.no, eller ta kontakt på:

info@florohandball.no

Mange blide fjes på NHF REMA 1000 håndballskole

Barna koste seg på håndballskole i vinterferien

Rema 1000 håndballskole
Tradisjonen tro arrangerte Florø SK Handball tre dager med «NHF Rema 1000 håndballskole» for barn
og unge mellom 7 og 13 år i vinterferien.

Smittevern
Denne gangen var avveiningen mellom å kansellere pga smittevernhensyn og gjennomføring av
hensyn til barnas behov mer krevende enn tidligere. Av de 38 «Rema 1000 håndballskolene» som var
planlagt i vinterferien i Norge ble ca. halvparten kansellert.
Etter en grundig gjennomgang og ytterligere innskjerping av rutiner tvilte vi oss frem til at vi skulle
gjennomføre.

110 i sving tre dager til enda
Med 86 deltakere, ca. 20 instruktører, 1-5 voksne i støtte så var vi ca. 110 personer i sving tre hele
dager til ende. Energien var på topp hele tiden med innlagte drikke og fruktpauser og selvsagt lunsj
som var medbrakt av smittevernhensyn.
Når vi på nært hold ser alle de smilende fjesene til barna som blide og trøtte blir hentet etter en lang
dag så tenker vi at det var rett selv under tvil at vi arrangerte håndballskole, de trenger både
aktiviteten og det sosiale.

Justert opplegg
Selv om Florø Idrettssenter har god plass valgte vi å justere opplegget ved at vi hadde de yngste fra 1
til 5 klasse (67 stk) på Florø Idrettssenter og de eldste fra 6 til 7 klasse (19 stk) i Florahallen.
Dette hadde en meget positiv effekt i begge hallene både mht smittevern, bedre kontroll, redusert
støy og høynet kvalitet.
For den eldste gruppen fikk vi støtte fra Runar Helland og Margrete Strømmen Kjerpeset som
sammen med egne instruktører fikk hevet nivået, kvaliteten og variasjonen for denne gruppen.

Utvikling av unge ledere
Våre unge ledere mellom 15 og 19 år var instruktører og selve motoren i aktiviteten fra start til slutt.
Vi er veldig imponert og stolt over måten de gjorde jobben sin med barna gjennom en lang dag.
Dette er ikke en treningsøkt med motiverte barn på 1 time, det er en håndball/leik med barn som er
både øvd og uøvd, motivert og tidvis ikke, tidvis blid og tidvis lei og som rett og slett blir sliten både
av aktiviteten men kanskje også å være sammen med andre en hel dag.
Og vi kan skrive under på at når dagen er over så er det ikke bare barna som er slitne, det er
instruktørene også.

De viktige voksne
1-5 voksne var kontinuerlig til stede for å støtte med adm, mat, vask, trøst, henting/bringing, støtte
til instruktør mm. Mange av disse tar seg fri fra jobb eller veksler mellom jobb og hall og bidrar til at
gjennomføringen blir understøttet på en god måte. Vi noen som vet at den første timen, første
dagen er kritisk eller at siste økta siste dagen er kritisk og har en tendens til å dukke opp bidra til at
det løser seg, er vi ikke heldige.

Sedvane
Vi inviterer våre støttespillere til en enkel lunsj siste dagen. Denne gangen fikk vi besøk av daglig
leder for Equinor i Florø Kari Bjørbekk ifm deres støtte til vårt prosjekt «Samarbeid» som handler om
å utvikle unge ledere. Videre kom den lokale «Rema 1000»-kjøpmannen og storspilleren Stian Rønnekleiv.
Det er kjekt å «oppdage» at begge har hatt gode og viktige år i klubben som spillere og
åpenbart har hjerte for den enda.
Saftis til alle siste dagen er obligatorisk, den blir etterspurt allerede fra morgenen og er et viktig
innslag som ofte deles ut sammen med deltakerdiplomet.
Felles gruppebilde og bilder generelt tatt av fotograf Cecilia Molander krever både disiplin og
tålmodighet, men blir alltid bra. At de som har vegret seg mht bilder blir holdt utenfor er kanskje litt
synd men en viktig ting og kontrollere.
Til slutt er det en felles samling av instruktører og voksne til en kombinasjon av pizza og evaluering.
Også denne gangen konkluderte vi med at vi har et forbedringspotensial, men i det store bilde var vi
veldig fornøgd med hele opplegget.

Storspiller og kjøpmannen Stian Rønnekleiv var óg med på håndballskolen.

Det er tøfft å være håndballkeeper. Stian Rønnekleiv prøver på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gangen fikk vi besøk av daglig leder for Equinor i Florø Kari Bjørbekk ifm deres støtte til vårt prosjekt «Samarbeid» som handler om å utvikle unge ledere.

 

Baller
Leverandøren av ballene til utstyrspakkene var forsinket, så dessverre kunne disse ikke deles ut og tas
med hjem for deltakerne. Straks vi får dem vil vi melde til dem og søke å få disse overlevert så raskt
som mulig

Tusen takk
Tusen takk til alle støttespillere og instruktører spesielt. BZ (Job Well Done) til dere alle og god helg
når den tid kommer til dere alle.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball