Innlegg

Oppdaterte retningsliner for handball vedr. Covid-19, 14. des 2021

RETNINGSLINJER for ARRANGEMENT og TRENING på FLORØ IDRETTSSENTER og i FLORØHALLEN, oppdatert 14.12.2021 

Ref A: https://www.handball.no/nyheter/2021/12/stans-i-det-meste-av-kampaktiviteten/ 

Ref B: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/nye-inngripende-tiltak-for-idretten/ 

 Med bakgrunn i nye og skjerpede smittevernregler fra myndighetene, Norges Idrettsforbund og Norges håndballforbund (iht ref A og B) innfører Florø SK Handball følgende retningslinjer med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59. 

Generelt 

Disse retningslinjene skal ikke hindre de ulike gruppene å velge å innføre strengere retningslinjer for de ulike gruppene. 

Rapportering av smitte 

For å kunne ha en løpende vurdering av retningslinjene skal trenere eller oppmann for de ulike gruppene varsle straks det er smitte i gruppa eller at det treffes tiltak for å redusere smitte av andre grunner. 

1. Karianne Skavøy: e-post: kskavøy@hotmail.com mob: 48229527 

2. Olav Hatlemark: e-post: olav.oddson.hatlemark@gmail.com mob: 41550305 

Arrangement og kampaktivitet 

1. Det blir stans i all turnering, cup, serie og kampaktivitet med varighet til og med 11. januar 2022 i regi av NHF og egen klubb. 

2. Det blir således ikke arrangert romjulscup – romjulsmoro i år eller drift /aktivitet i kiosk. 

Treningsaktivitet 

1. Det blir stans i all innendørs treningsaktivitet for barn og unge som er ferdig med ungdomskolen og voksne (fom G/J 2005 og eldre) med virkning fra tirsdag 14. desember kl 23:59 til 11. januar 2022. 

2. Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen som normalt (opp til og med G/J 2006). 

Begrensinger på antall deltakere 

1. For all treningsaktivitet gjelder en begrensing på maks 20 stykker totalt 

Åpning og stenging av hallene 

1. Siste trening før jul er tirsdag 21. desember 2021 og første trening er mandag 3. januar 2022 

2. Dersom noen grupper har ønske om trening i romjula må dette fremmes til Olav Hatlemark 

Trenere og oppmenn 

1. Vi ønsker at trenere og oppmenn for grupper som blir sterkest berørt av de nye retningslinjene om å lage alternative treningsopplegg for denne perioden (vær kreativ) 

2. Vi ønsker at samtlige grupper har et alternativt treningsopplegg når hallene er stengt (vær kreativ). 

Nye retningsliner for hallene i Florø vedr. Covid

Med bakgrunn av dei nye restriksjonane i samband med auka Covid-smitta i Noreg, har vi oppdatert våre retningsliner for hallene i Florø.

Det er veldig viktig at alle leser dei.

Du finn dei her: RETNINGSLINJER FOR ARRANGEMENT I FLORØHALLEN OG FLORØ IDRETTSSENTER