Innlegg

Deloitte fornyer sponsoravtalen

Morten Mortensen

Rune Norstrand Olsen, Deloitte Florø

Fornyelse av sponsoravtalen mellom Deloitte Florø AS og Florø SK Handball.

Før jul signerte vi en ny 3-års generalsponsoravtale mellom Deloitte Florø AS v/Rune Nordstrand Olsen og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen.

Den reviderte avtalen

Den reviderte avtalen bygger på grunnlaget som ble lagt i 2015 og som nå er revidert for andre gang.

 

 

Dette er et klart signal på at Deloitte Florø AS er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag men også økonomisk og organisatorisk.

Deloitte Florø – Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Kontoret i Florø består av til sammen 13 erfarne partnere og medarbeidere som bistår sine klienter hovedsakelig innen fagområdet revisjon. Deloitte i Florø er det største lokale fagmiljøet innen økonomisk rådgivning, og blant sine kunder finner vi de fleste større og mest profilerte virksomhetene i vårt område.

Les mer her: DELOITTE FLORØ

Deloitte sine verdier vs. Florø SK Handball

Lead the way, Serve with integrity, Care for each other, Foster inclusion og Collaborate for impact

Basert på disse trakk Rune frem spesielt to forhold med Florø SK Handball

Foster inclusion.

  • Det gode arbeidet med inkludering satte han veldig pris på.
    • Vi er på vårt sterkeste når vi har en inkluderende kultur og er åpne for mangfold i alle former. Vi vet at dette tiltrekker de beste talentene, muliggjør innovasjon og bidrar til å levere løsninger med bredere perspektiv til kundene våre.

Serve with integrity

  • Den langsiktige, stabile og transparente måten klubben drives på spesielt mht økonomi.
    • Ved å opptre etisk og med integritet, har Deloitte vunnet tillit hos kunder og myndigheter og i samfunnet generelt. Å ta vare på denne tilliten er vår aller viktigste ansvarsoppgave.

Vinn – vinn for begge parter.

Florø SK Handball er avhengig av en stor dugnadsinnsats kombinert med økonomisk støtte fra lokalt næringsliv som Deloitte. Dette styrker Deloitte sin posisjon i lokalsamfunnet og næringslivet. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn er også en viktig brikke i vårt arbeid med å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne.

Det å ha en slik kompetent sponsor som Deloitte vil alltid være viktig – en vet aldri når en trenger noen kompetente råd.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball