Innlegg

«Økt idrettsglede» med støtte fra Sparebankstiftinga /

Kr 80.000.- i støtte fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane til prosjekt «Økt idrettsglede».

Mandag kunne Florø SK Handball v/Jorunn Farsund motta kr 80.000.- i støtte fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane til prosjekt «Økt idrettsglede».

 

Økt idrettsglede

 • Florø SK Handball skal gjennom prosjekt «Økt idrettsglede» heve den faglige kompetansen på trenere til å planlegge, lede og gjennomføre trening og kamper,  i den hensikt å sikre at barn og unge får nødvendig kvalitet i sin idrett, som igjen vil bidra til at vi reduserer frafall og øke idrettsglede.

Formålet

 • Formålet med tiltaket er å redusere klubbens og treneres kostnader for å sikre at antall og kompetanse på trenerne står i forhold til antall aktive spillere og lag. Dette vil sikre at barn og unge får nødvendig kvalitet på sine idrett som igjen vil bidra til at vi reduserer frafall og økt idrettsglede.

Effekten

 • Effekten skal måles ved at vi øker antall trener med «Trener 1»-kompetanse fra 35% (21 stk) til 70% (42 stk) og at antall trenere med «Trener 2»-kompetanse fra 0 % til 25 % (15 stk). Videre skal effekten måles i redusert frafall av spillere fra 13 år og eldre og økt idrettsglede.

Økt kompetanse på trenerne er prioritet 1.

Vi har frem til nå vært relativt gode på å gi våre trenere et «Trener 1»-kurs. Men frem til nå har det kun blitt gjennomført «Trener 2»-kurs i Bergen, og det har blitt en for høy terskel både med hensyn t il tid og økonomi, spesielt for deltakerne. Gjennom prosjekt «Økt idrettsglede» signaliserer vi at økt kompetanse på trenerne er klubbens prioritet 1.

 

NHF og NHF Region Vest – Ut i klubb.

Som en prioritering på «Ut i klubb» har «Trener 2»-kurset blitt desentralisert og Florø SK Handball er vertskap for det første «Trener 2»-kurset i nyere tid med ca 15 deltakere fra 6 forskjellige klubber.

Kurset er nå ca halvveis, og om en også klarer å gjennomføre et nytt «Trener 2»-kurs med oppstart i 2024, vil vi ha økt kompetansen på våre trenere i forhold til formål og effekt i forhold til prosjektet.

 

Annerkjennelse – tusen takk.

Florø SK Handball ser på denne flotte gaven fra Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane som en annerkjennelse på det arbeidet våre spillere, dommere, trenere, ledere, foreldre gjør for barn og unge i klubben: kveld etter kveld, helg etter helg, ofte året rundt.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Hanball

 

Vil de og søkje gåvemidlar i Sogn og Fjordane?
Klikk på logolenkja nede.

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane                 

 

Kr 50.000 til Florø SK Handball /

Florø SK Handball har i helgen arrangert Vestkystcup 2023. Sedvanlig lar vi våre sponsorer og støttespillere dele ut premier til finalelagene siste dag, Dessverre var speakeranlegget defekt slik at den gaven som administrerende direktør for Sparebanken Sogn og Fjordane; Trond Teigene, hadde tenkt å gi klubben ifm dette ble flyttet til et litt mer anonymt sted.


Sparebanken Sogn og Fjordane er klubbens Generalsponsor og viktigste finansielle støttespiller og rådgiver.
Det er veldig kjekt å få en slik stor gave på kr 50.000.- fra Sparebanken Sogn og Fjordane. Det er anerkjennelse av alt det gode arbeidet som spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre legger ned for klubben om kveldene / helgene, året rundt, for at primært barn og unge skal få oppleve glede ved håndball og idrett.
Klubbens visjon: Håndball for alle i Florø/Kinn kommune.
Det er også en viktig støtte for at vi skal kunne leve opp til vår Visjon:
 • Håndball for alle i Florø/Kinn kommune.
Trond Teigene begrunner: Kvifor?
«Sparebanken Sogn og Fjordane har i mange år vore ein stolt samarbeidspartnar med Florø SK Handball. Det skal vi fortsatt vere!
Vi er imponert over korleis klubben jobber på alle plan. Vestkystcup er eit veldig godt døme på det, og nok eit år har klubben mobilisert gode krefter og gjennomfører
 • eit fantastisk arrangement for store og små!
Vi ønskjer å blåse vind i segla til det arbeidet klubben legger ned for barn og unge, og gir derfor kr 50.000 ekstra til Florø SK Handball ifm cupen. Vi er trygg på at midlane vil bli brukt til gode tiltak innan spelarutvikling, dommarutvikling, offensivt integreringsarbeid eller andre gode formål.
 • Gratulerer med vel gjennomført Vestkystcup!»
Helsing stolt samarbeidspartnar.
Trond Teigene 
Adm. direktør
Sparebanken Sogn og Fjordane
Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball
Foto: Cecilia Molander

Florø SK Handball får tidleg julegåve

I Kinn kommune er det mange som deltek i fritidsaktiviteter som fotball, turn, friidrett og handball. Ei utfordring er at halltid for alle.  Florø Sk Handball søkte derfor støtte hos Sparebanken Sogn og Fjordane, vår største sponsor.  Handballen ynskjer å kjøpe eit mobilt sportsgolv som vi kan bruke når vi treng meir plass enn det vi har på dagens flater.  Eit mobilt sportsgolv er ei fleirbruksflate som vert lagt på kunstgraset i fotballhallen (i Florø Idrettssenter) og kan brukast til fleire hallsporter.

Vi vart utrulig glade og takknemlige då vi fekk meldinga at Sparebanken Sogn og Fjordane hadde innvilga vår søknad.  Banksjef Ole Aukland kom til Florø Idretttsenter i går og leverte ein stor sjekk på heile Kr. 100.000

“Det er eit veldig godt prosjekt som handballen har søkt på her, derfor har vi tildelt kr. 100.000” sa Ole Aukland.  Videre sa han at det handler om å utnytte hallkapasiteten, og at det er grunnprinsippet for tildelinga til prosjektet. Ved å dele større baner i mindre eininger får ein utnytta hallkapasiteten, noke som gir auka tilbod, spesielt for dei yngste. Han sa og at han har stor tru på prosjektet skal komme i mål fordi “handballen leverer alltid”,

Florø Sk Handball takker hjartelig Sparebanken Sogn og Fjordane for støtta.

 

Jorunn Farsund, kasserer i Florø SK Handball

,

Sparebanken Sogn og Fjordane gir kr 50.000.- til Florø SK Handball ifm. Vestkyst Cup.

Sparebanken Sogn og Fjordane gir kr 50.000.- til Florø SK Handball ifm Vestkyst cup.
Sparebanken Sogn og Fjordane er generalsponsor til Florø SK Handball og har vært det i mange mange år. Avtalen er generell med fokus på: «Integrering og stimulering til treningsaktivitet».  Videre får klubben, etter søknad på ulike prosjekt, jevnlig støtte fra bankens eier: «Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane». Som generalsponsor følger banken klubbens utvikling tett og gir oss en trygghet på at vi har en meget solid støttespiller i ryggen.

 

Sparebanken Sogn og Fjordane
«Visjonen vår er å vere ei drivkraft for Sogn og Fjordane gjennom rådgjeving, tildeling av kapital til sunne prosjekt for næringslivet og folk flest. Banken er sponsor av nokre av dei største kulturarrangemena i fylke. Stikkord for våre bidrag er mangfald, trivsel og nyskaping.»

 

Utdeling av premier på finaledagen
Vi hadde invitert ordfører i Kinn kommune: Ola Teigen, daglig leder av NHF Region Vest: Trine Skarstein Dalland og direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane: Trond Teigene, om å stå for utdeling av premier på finaledagen, og alle takket ja.
 
Trond Teigene er håndball-pappa.
Trond og kona Janne Linn Myren har som mange andre av våre foreldre og støttespillere jobbet dugnad på Vestkyst Cup. De har hatt ulike vakter, stilt med varer til kiosk og bidratt til at de store og små julene har gått rundt og samtidig forsøkt å se barnas kamper.

 

SMS fra Trond Teigene:
«Morten. Det kan ikkje seiast for ofte; eg er imponert over Florø Handball og vi er stolt av å vere hovudsponsor for dokke!Vi vil gjerne gjere litt stas på klubben etter vel blåst Vestkyst Cup, og gi dykk eit ekstra økonomisk bidrag. Kanskje kan vi gjere det ifm. premieutdeling, men berre slik du meiner det passer. Nokre få ord og ein ekstra sjekk. Men det må passe inn, vi skal IKKJE kaste skygge over premieutdelinga – så dette må eventuelt vere veldig kort og presist f.eks. rett i forkant. Vi kan pratast når vi treffast i hallen. Mvh Trond

»

Gjennomføring
Trond Teigene delte først ut Fair Play-prisen til Fyllingen sitt J2008 lag, gratulerer til dem. Deretter delte han ut premie til finalevinneren i J2008, som igjen var Fyllingen sitt J2008 lag, etter en meget spennende finale (dobbelt gratulerer til dem), og til deres motstander i finalen Askøy sitt J2008 lag, gratulerer til dem.
Deretter ble det en kort, men hyggelig gaveoverrekking av en sjekk på kr 50.000.- fra Sparebanken Sogn og Fjordane til klubben, representert av Monica Bøhmer og Nina Anette Steindal.
 • Søndag ettermiddag er en trøtt og sliten, og med en slik gave og annerkjennelse måtte både undertegnede og flere tørke noen tårer. Idrett er følelser.

 

En annerkjennelse
Gaven fra Sparebanken Sogn og Fjordane var både overraskende og meget stor, kr 50.000.-. Som Trond skriver så er det en annerkjennelse av alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre og støttespillere gjør kveld etter kveld, helg etter helg, uke etter uke nesten året rundt og ofte over flere år.
 • Dette er en annerkjennelse av alle, så BZ (Job Well Done) til dere generelt og etter Vestkyst Cup 2022 spesielt.

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

I dag har vi signert en ny 3 års generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane v/Banksjef Ole Aukland og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen

 

Ny og forbedret avtale

Den nye avtalen er betydelig forbedret ift den forrige. Dette er et klart signal på at Sparebanken Sogn og Fjordane er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag, men også økonomisk og organisatorisk.

Utvikling

Florø SK Handball sin visjon er: Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune med slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig». Florø SK Handball ønsker å opprettholde fokus på «Flest mulig og lengst mulig» men tilføre mer kvalitet og kompetanse i alle ledd for å bli «best mulig» Det samlende begrepet vil således bli UTVIKLING av Florø SK Handball.

Avtalen med Sparebanken Sogn og Fjordane skal bidra til denne utviklingen innenfor to sentrale områder

 • «Flest mulig og lengst mulig» med: Integrering og stimulering til treningsaktiviteter
 • «Best mulig» med: Ungdomssatsning.

Støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane er den største eieren av Sparebanken Sogn og Fjordane. De deler hvert år ut gaver av overskuddet fra Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak. I siste 3 år periode har Florø SK Handball fått støtte til to prosjekt:

 • Prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket med kr 100.000.-
 • Beskrivelse av prosjektet Prosjekt «Minibuss» til Florø SK Handball skal anskaffe og drifte en minibuss for å kunne flytte 40 % av foreldrekjøring over på en tryggere, sikrere kjøreløsning som også vil fremme mangfold og trivsel blant våre aktive medlemmer med kr 150.000.-.

Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Det er ca. 14 år siden Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK handball etablerte et tett samarbeid gjennom en egen sponsoravtale. Dette viser en langsiktig tenkning og samarbeid som oppleves som en vinn – vinn situasjon for begge parter.

Florø SK Handball er svært glad for at Sparebanken Sogn og Fjordane fortsetter som vår Generalsponsor og skal vise at vi skal skape UTVIKLING av Florø SK Handball de neste 3 årene.

Sponsor

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball