Innlegg

Endringar i spelereglane frå 1. juli

Spillereglene på handball.no er oppdatert og tidligere regler fra 2016 er erstattet med nye.

Endringene er testet ut i flere nasjonale mesterskap i de siste sesongene, og alle yngre mesterskap i årets EM og VM spilles med nye regler denne sommeren. De nye reglene var tema på Topphåndballseminaret i juni måned, og info er sendt alle klubber i Elite- og 1. divisjon ang. særregler for avkast for disse konkurransene.

De nye regler gjelder:

  • Avkast *
  • Passivt spill
  • Skudd i hodet målvakt

Avkast

Merk at den nye regelen om Avkast gjelder kun for Elite, 1. divisjon og NM senior og ligger i bestemmelsene for disse seriene/turneringene.

Avkast i alle andre serier/turneringer inneholder ingen endringer fra tidligere praksis. Avkastet utføres fra banenes midtpunkt med et avvik sidelengs på 1.5 meter på hver side av midtpunktet.

Passivt spill

Passivt spill har kun en justering i antall pasninger, hvor inntil 6 pasninger i dagens ordning er redusert til inntil 4 pasninger i ny regel. Utover dette er regelen helt lik på alle andre områder.

Gjelder for alle klasser fom J/G 13 år.

Skudd i målvaktens hode

Ny spilleregel 8.8 d

når en spiller uhindret, i åpent spill, treffer målvakten i hodet.

For å ivareta målvaktens helse og sikkerhet er dette den mest omfattende endringen i spillereglene.

Direkte skudd i hodet på målvakt er nedfelt i spilleregel 8. Dette har som hensyn å forhindre skudd i hodet og muligens forebygge skader. Direkte skudd fra hvilken som helst spilleposisjon som treffer målvakt direkte i hodet, er utvisning av skytter.

Skudd som treffer andre kroppsdeler og deretter hodet, inngår ikke i regelen, det samme gjelder retur fra målstolpene. Videre gjelder dette også om målvakten oppsøker ballen med hodet, eksempelvis ved at en spiller «lobber» ballen, og målvakten rygger for å heade ballen.

Idømt kast mot forsvarende lag og progressiv bestrafning opphever regelen skudd i hodet på målvakten.

Ved 7m- kast og kastet treffer en stillestående målvakt direkte i hodet gjelder fortsatt regelen om diskvalifikasjon.

IHF Merknad:

Kriterier for å treffe målvakten i hodet med ballen:

  • Regelen gjelder kun i åpent spill-situasjoner, det vil si når det ikke er en forsvarer mellom skytteren og målvakten.
  • Hodet må være første kontaktpunkt for ballen. Regelen gjelder ikke hvis ballen treffer hodet etter å ha vært i kontakt med noen annen av målvaktens kroppsdeler tidligere.
  • Regelen gjelder ikke hvis målvakten klart beveger hodet i retning av ballen.
  • Hvis målvakten forsøker å villede dommerne for å framprovosere en bestrafning (for eksempel etter at ballen har truffet i brystet), skal målvakten bestraffes i henhold til Regel 8.7d

Gjelder for alle klasser fom J/G 13 år.

Lenkene nedenfor går til IHFs youtube og gjelder skudd på målvaktens hode

https://www.youtube.com/watch?v=rDYd9j44xFo

https://www.youtube.com/watch?v=afrBK9erDYs

https://www.youtube.com/watch?v=38r-9r2wzys

https://www.youtube.com/watch?v=aftFfaysTgA

https://www.youtube.com/watch?v=YUlpnWaFJZY

https://www.youtube.com/watch?v=DeehjiQjcHM

https://www.youtube.com/watch?v=NgNbFZRmxlY

Grov usportslig opptreden

NHF har besluttet å tilføye følgende kommentar til 8.10a, som går på svært grov usportslig opptreden. 

8.10a

Diskvalifikasjon som skyldes svært grov usportslig opptreden. Hvis dommerne klassifiserer en handling som svært grov usportslig opptreden jamfør regelbrudd a – b, må dommerne etter kampslutt sende en skriftlig rapport til den myndighet kampen sorterer under.

  1. fornærmelig eller truende oppførsel overfor en annen person, f.eks. dommer, tidtaker/sekretær, delegat, lagleder, spiller, tilskuer. Ooppførselen kan være muntlig eller ikke-muntlig f.eks. ansiktsuttrykk, fakter, kroppsspråk eller kroppskontakt

NHF kommentar:

Herunder gjelder diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk.

Nye regler er oppdatert på handball.no. Spillereglene vil ikke bli laget i trykket format.