Innlegg

Deloitte fornyer sponsoravtalen

Morten Mortensen

Rune Norstrand Olsen, Deloitte Florø

Fornyelse av sponsoravtalen mellom Deloitte Florø AS og Florø SK Handball.

Før jul signerte vi en ny 3-års generalsponsoravtale mellom Deloitte Florø AS v/Rune Nordstrand Olsen og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen.

Den reviderte avtalen

Den reviderte avtalen bygger på grunnlaget som ble lagt i 2015 og som nå er revidert for andre gang.

 

 

Dette er et klart signal på at Deloitte Florø AS er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag men også økonomisk og organisatorisk.

Deloitte Florø – Revisjon, rådgivning og advokattjenester

Kontoret i Florø består av til sammen 13 erfarne partnere og medarbeidere som bistår sine klienter hovedsakelig innen fagområdet revisjon. Deloitte i Florø er det største lokale fagmiljøet innen økonomisk rådgivning, og blant sine kunder finner vi de fleste større og mest profilerte virksomhetene i vårt område.

Les mer her: DELOITTE FLORØ

Deloitte sine verdier vs. Florø SK Handball

Lead the way, Serve with integrity, Care for each other, Foster inclusion og Collaborate for impact

Basert på disse trakk Rune frem spesielt to forhold med Florø SK Handball

Foster inclusion.

  • Det gode arbeidet med inkludering satte han veldig pris på.
    • Vi er på vårt sterkeste når vi har en inkluderende kultur og er åpne for mangfold i alle former. Vi vet at dette tiltrekker de beste talentene, muliggjør innovasjon og bidrar til å levere løsninger med bredere perspektiv til kundene våre.

Serve with integrity

  • Den langsiktige, stabile og transparente måten klubben drives på spesielt mht økonomi.
    • Ved å opptre etisk og med integritet, har Deloitte vunnet tillit hos kunder og myndigheter og i samfunnet generelt. Å ta vare på denne tilliten er vår aller viktigste ansvarsoppgave.

Vinn – vinn for begge parter.

Florø SK Handball er avhengig av en stor dugnadsinnsats kombinert med økonomisk støtte fra lokalt næringsliv som Deloitte. Dette styrker Deloitte sin posisjon i lokalsamfunnet og næringslivet. Et levende og mangfoldig lokalsamfunn er også en viktig brikke i vårt arbeid med å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne.

Det å ha en slik kompetent sponsor som Deloitte vil alltid være viktig – en vet aldri når en trenger noen kompetente råd.

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

 

Fornyelse av Hovedsponsoravtale mellom Enivest AS og Florø SK Handball.

 

Vi signert en ny 3 års hovedsponsoravtale denne uken mellom Enivest AS v/Markedskonsulent Reidun Hegrenes og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen.

 

Langsiktighet

Enivest AS skal være en engasjert samfunnsaktør og Florø SK Handball skal være klubb som tar samfunnsansvar. Samarbeidet har vart i 9 år og vi har fornyet avtalen med 3 nye år. Dette vitner om langsiktighet.

 

Sponsoravtale et vinn – vinn.

Enivest AS vil at sponsorstøtten skal være «for folk flest» som passer godt med Florø SK Handball sin visjon: «Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune». De ønsker å støtte bredde der barn og unge er en viktig målgruppe. Bredde og Inkluderingsklubben Florø SK Handball med 610 aktive og 65 lag, der 95% er under 19 år og 65 % er jenter passer derfor perfekt.

 

Mangfold, trivsel og nyskaping

Enivest AS ønsker mangfold, trivsel og nyskaping så vi har sammenfallende ønsker. Vi skal opprettholde vårt fokus på mangfold og trivsel samtidig som vi skal bli mer nyskapende blant annet med kombinasjonen kompetanse og teknologi.

 

Enivest AS: 20 år med Regional Utvikling

Enivest AS ble etablert i 2000 og feirete 20 års jubileum i fjor. Det opprinnelige oppdraget til Enivest var å gi alle et tilbud om internett. I dag har de som mål å kunne tilby alle høyhastighetsbredbånd, eller rettere sagt fiber.

Les mer om Enivest AS: https://www.enivest.no/

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Fornyelse av Generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

I dag har vi signert en ny 3 års generalsponsoravtale mellom Sparebanken Sogn og Fjordane v/Banksjef Ole Aukland og Florø SK Handball v/leder Morten Mortensen

 

Ny og forbedret avtale

Den nye avtalen er betydelig forbedret ift den forrige. Dette er et klart signal på at Sparebanken Sogn og Fjordane er godt fornøyd både med samarbeidet og innsatsen til spillere, dommere, trenere, oppmenn, foreldre, støttespillere og ledere som de siste 3 årene har gitt Florø SK Handball et fantastisk løft både sportslig med flere medlemmer og lag, men også økonomisk og organisatorisk.

Utvikling

Florø SK Handball sin visjon er: Håndball for alle i Florø/Kinn Kommune med slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig». Florø SK Handball ønsker å opprettholde fokus på «Flest mulig og lengst mulig» men tilføre mer kvalitet og kompetanse i alle ledd for å bli «best mulig» Det samlende begrepet vil således bli UTVIKLING av Florø SK Handball.

Avtalen med Sparebanken Sogn og Fjordane skal bidra til denne utviklingen innenfor to sentrale områder

  • «Flest mulig og lengst mulig» med: Integrering og stimulering til treningsaktiviteter
  • «Best mulig» med: Ungdomssatsning.

Støtte fra Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane

Sparebankstiftelsen i Sogn og Fjordane er den største eieren av Sparebanken Sogn og Fjordane. De deler hvert år ut gaver av overskuddet fra Sparebanken Sogn og Fjordane til samfunnsnyttige tiltak. I siste 3 år periode har Florø SK Handball fått støtte til to prosjekt:

  • Prosjekt «Florø SK Handball som «Drivkraft for håndball i fylket» skal bidra til å redusere kostnader, utbre og videreutvikle håndball for barn og unge i vår del av det nye fylket med kr 100.000.-
  • Beskrivelse av prosjektet Prosjekt «Minibuss» til Florø SK Handball skal anskaffe og drifte en minibuss for å kunne flytte 40 % av foreldrekjøring over på en tryggere, sikrere kjøreløsning som også vil fremme mangfold og trivsel blant våre aktive medlemmer med kr 150.000.-.

Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK Handball.

Det er ca. 14 år siden Sparebanken Sogn og Fjordane og Florø SK handball etablerte et tett samarbeid gjennom en egen sponsoravtale. Dette viser en langsiktig tenkning og samarbeid som oppleves som en vinn – vinn situasjon for begge parter.

Florø SK Handball er svært glad for at Sparebanken Sogn og Fjordane fortsetter som vår Generalsponsor og skal vise at vi skal skape UTVIKLING av Florø SK Handball de neste 3 årene.

Sponsor

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball