Innlegg

«Storhall i Vest» og veien videre mht ombygging av Florø Idrettssenter.

Onsdag 11. desember besluttet Kinn kommunestyre å budsjettere penger til oppstart av prosjekt «Storhall i Vest»  ved Lillevatnet allerede fra 2020.

Dette er en annerkjennelse fra de folkevalgte i Kinn kommune av den verdien frivillige lag og organisasjoner tilfører samfunnet gjennom idrett og folkehelse. Også idretten gjennom Vågsøy og Flora Idrettsråd støtter denne beslutningen.

Prosjektleder for «Storhall i Vest» Rune Bortne sier at: «Spaden skal i jorda, men ingen quick-start». Det er derfor ingen som i dag vil si noe sikkert om når trinn 1 i «Idrettsløftet» «Storhall i Vest» vil stå ferdig.

Ombygging av Florø Idrettssenter

Når det gjelder trinn 2 i «Idrettsløftet», ombygging av Florø Idrettssenter, så ligger dette ikke inne hverken i Kinn kommune eller det nye Vestland fylke sine budsjett.

Det er derfor to forutsetninger som må ligge til grunn:

–          «Storhall i Vest» må være ferdig og tatt i bruk av «fotballen».

–          Ombygging av Florø idrettssenter må være planlagt og finansiert (budsjettert).

Hva skal Florø SK Handball gjøre i mellomtiden

–          Vi skal utnytte de timene vi har både i gymsaler på skolene, i Florahallen og Florø idrettssenter også i helgene.

–          Vi skal definere våre behov og bidra konstruktivt i grunnlaget for ombygging av Florø Idrettssenter.

Florø SK Handball sitt behov for hallflater i perioden 2018 til 2028

Florø SK Handball leverte sitt innspill med behov for hallflater til Flora kommune via Flora idrettsråd 3. desember 2017 med følgende oppsummering/konklusjon:

«Gitt at Florø SK Handball klarer å holde fokus på inkludering, hindre frafall i alderssegmentet 15 til 19 år og at det tilføres flere flerbruksflater som klubben kan nytte så er det vår beregning at vi vil ha mellom 555 og 580 aktive medlemmer fordelt på 70 lag i 2028.

Omregnet i antall timer på flerbruksflater pr uke så vil vårt behov i 2028 være på 4,67 flater, dvs en underdekning ift. 2017 på ca. 2.6 flater.»

–          I 2019 er vi nå 540 aktive fordelt på 64 lag

–          Med en ombygging av Florø Idrettssenter vil vi legge beslag på minst 2 flerbruksflater.

Oppsummering

Vi er glade for at trinn 1 i «Idrettsløftet» er budsjettert. Vi håper også at trinn 2, ombygging av Florø idrettssenter blir finansiert/budsjettert. Vi skal gjøre vårt i mellomtiden og ser frem til at vi, og alle andre som har behov for flerbruksflater, kan få noen bedre rammer om noen år.

Stikkordet fremover blir å: «Optimalisere bruken av de flatene vi har i dag».

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball