Innlegg

Equinors støtteordning gir kr 100.000.- i støtte til: «Prosjekt Samarbeid».

«Prosjektet Samarbeid» skal ledes av ungdomsrådet med støtte av klubbens unge ledere og voksne. Det består av to underprosjekt som vi av erfaring vet er viktig både for barn, unge trenere og ledere og utgjør både hver for seg og samlet viktige element knyttet til ferdigheter, inspirasjon og erfaringsoverføring.

Under Prosjektene er: Romjulsmoro/romjulscup og årsfest mm

Ungdomsrådet

For å sikre at barn og unge skal få en større medbestemmelse er vi i ferd med å etablere et eget ungdomsråd (UR). Det skal bestå av 10 ungdommer mellom 14 og 20 år som skal gi råd i alle typer saker som berører barn og unge.

Utvikling av unge ledere

For å dekke alle klubbens aktiviteter, utvikler vi unge ledere gjennom først å gi dem kurs i «Dommer barnehåndball» og «Barnetrener kurs» når de er 14-15 år. De er sentral i dømming av alle minihåndballkamper og som trener på de fire SFO ordningene i Florø. Deretter er de trenere for yngre lag samt instruktører på klubbens 3 håndballskoler med snitt på 90-100 deltakere.

Klubben er helt avhengig av unge ledere og vi håper «Prosjekt Samarbeid» kan bidra til en god videreutvikling både av samarbeid og unge ledere.

Equinor

Equinor har avdeling i Florø på Fjord Base og er en meget viktig bedrift i Florø samfunnet. På et sponsormøte med dem for noen år siden fikk vi følgende råd:

  • Fokuser på inkludering og unge ledere.

To meget gode råd der vi først har hatt fokus på inkludering og nå også ønsker å få en mer bevissthet og fokus på utvikling av unge ledere. Støtten gjennom Equinors støtteordning vil gi oss en flott start både på ungdomsrådet og større fokus på unge ledere.

Takk for støtte og anerkjennelse

Vi retter en stor takk til Equinor og vi ser på gaven som en anerkjennelse på alt det gode arbeidet spillere, dommere, trenere, oppmenn, ledere og støttespillere gjør i Florø SK Handball kveld etter kveld, helg etter helg, uke etter uke, ofte året rundt.

Tusen takk til Equinor, tusen takk til dere alle og Bravo Zulu (Job well done).

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball