Innlegg

Første «Trener 2»-kurset i sone 1, 2 og 3 – «Ut i klubb» i praksis. –

Første «Trener 2»-kurset i sone 1, 2 og 3 – «Ut i klubb» i praksis

14 elever fra 6 forskjellige klubber stilte til første helgesamling i Florø for å gjennomføre de fire første av 20 moduler som «Trener 2»-kurset består av. NHF Region Vest var arrangør og Florø SK handball var vertskap. Tidligere ble disse kursene holdt i Bergen så vi har ikke hatt elever på disse kursene de siste 9 årene, dette har nok vært tilfelle for mange av de andre klubbene i gamle SF.

 

«Trener 2»-kurset

Kurset bygger på «Trener 1»-kurset og målet er å gjøre trenere i stand til å:

  • Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

Kurset består av 20 moduler og vil bli gjennomført som fire helgesamlinger med en kombinasjon av teori og praksis på gulvet. Til slutt blir det to nettbaserte moduler og lagledelse i praksis/håndball analyse.

 

Instruktørene 

Det var to instruktører på kurset, Dag-Øyvind Skogstrand som er fagansvarlig «Trener 2» NHF Region Vest og instruktørkandidat Erik Strømsø. Dette var meget dyktige og erfarne instruktører som visste hvordan de skulle fange elevenes oppmerksomhet, skape godt klima for læring/diskusjon og sikre at modulene ble grundig gjennomgått.

 

Støtte og utøver-apparat

Som vertskap stilte vi selvsagt med klasserom, hall, frukt, mat og drikke og et utøver-apparat fra G2008-gruppa og en kombinasjon av J2007-gruppa / damelaget.

 

Elevene 

Det er 16 elever som nå er påmeldt kurset, men to av disse kunne ikke delta på første helgesamlingen. Elevene kommer fra klubbene: Førde, Høyang, Eikefjord, Eid, Stryn og Florø. Bakgrunnen for disse var fra meget erfarne trenere til de med de litt mindre erfarning. Vår oppfatning var at denne kombinasjonen er en «vinn-vinn»-situasjon for alle parter.

 

Historisk og viktig

At det nå arrangeres «Trener 2»-kurs i sone 1, 2 og 3, er både historisk og viktig. Samtidig viser dette at NHF Region Vest klarer å omsette et viktig vedtak for noen år siden fra det sentrale håndball-tinget  – UT I KLUBB. Vi er overbevist om at ved å øke kompetansen på trenerne i de ulike klubbene så vil ferdighetene og gleden til utøverne øke og sikre at de vil drive med håndball lenger.

 

NHF Region Vest

Dette historiske kurset hadde selvsagt ikke vært mulig uten at regionen ved ledelsen og Fredrik Andresen (Ansvarlig for dommerutvikling og utdanning) hadde vært så fremoverlent, strukturert, positiv og løsningsorientert.

 

En viktig start – den skal fortsette

Nå er vi i gang og vi håper at deltakerne klarer å følge opplegget og bli autorisert «Trener 2» i løpet av våren. Men dette er bare starten. Fortsettelsen må bli at vi får nok kandidater til at dette kurset kan gjennomføres i sone 1, 2 og 3 hvert år. Dette kan klubbene få til om de prioriterer å øke kompetansen på trenere via «Trener 1»-kurs og motivasjon til sende kandidater til dette kurset også i årene som kommer.

 

Tusen takk.

Tusen takk til NHF Region Vest, instruktørene, utøver-apparatet og sist og kanskje viktigst – deltakerne. Uten deltakere – intet kurs, det er verdt å merke seg.

  • Stort BZ (Job Well Done) til samtlige – og litt ekstra til deltakerne som meldte seg på.

Morten Mortensen, leiar for Florø SK Handball