Innlegg

,

Utviklingssamling 2008-kullet, Region Vest – Sotra Arena 16. – 18. juni 2023

Rammen:
Av totalt 75 guttespillere og 105 jentespillere i Vestland fylke ble 13 spillere fra Florø G2008 og 5 fra J2008 kalt inn til utviklingssamling. Samlingen ble arrangert av Region Vest i Sotra Arena på selveste «Sildebord-helgen». På tross av festivalhelg i Florø og et strålende vær under hele arrangementet var det absolutt ingen offer å tilbringe disse dagene i Sotra Arena – hverken for spillerne eller oss trenere. Opplegget fra regionen var svært godt.

Vi hadde med 11 av de 13 spillerne som ble kalt inn – 2 forfall grunnet skade. En god gjeng spente gutter med like spente trenere fra Florø ankom hallen fredag ettermiddag – her skulle guttene måle seg med spillere fra hele Vestland fylke. Spillerne vi hadde med var Markus Grimstad, Tord Eikevoll, Jakob Mowatt Solheim, Johan Steindal, Tor Capa B. Stavang, Noah Eikefjord, Bahram Daniel, Hamza Mohamed, August Takle Sandal, Abraham Tecle og Storm Steindal. Brage Solheim og Andreas Brandshaug måtte stå over grunnet skade.

Opplegg og forventninger fra region Vest:
Region Vest hadde et svært godt opplegg. Spillerne ble fordelt i 3 ulike grupper som de både trente sammen med og bodde sammen med gjennom hele helgen. Relasjonsbygging mellom spillerne på tvers av klubber og gamle fylkesgrenser var viktig, og spillerne ble oppfordret til å legge bort mobiltelefonen for å bli godt kjent. Det ble sagt til guttene at på regionale landslagssamlinger, så blir telefonene samlet inn.

Det ble stilt høye krav til spillerne og det ble fra første stund formidlet at dette ikke var en «sommercamp». Trenerne til region vest var tydelige på at de hadde forventninger til seriøsitet fra alle spillerne både på og utenfor banen. Fokus i tillegg til krevende treningsøkter var relasjonsbygging, søvn, mat/kosthold og at de skulle ha det kjekt sammen. Det ble også sagt at de følger godt med på adferd på slike samlinger. Det er ikke nok å være en god spiller. Det forventes at man har gode holdninger og verdier og at man oppfører seg fint mot de rundt seg.

Treningsøktene:

*   Hver spiller hadde 4 økter à 2 timer med sin gruppe; 1 økt fredag, 2 økter lørdag og 1 økt søndag.
*   Det ble totalt 8 timer trening per spiller og ca. 20 timer med treningsøkter som vi trenere fulgte med på (noe samtidighet mellom gruppene).
*   Tema for helgen var kast/mottak, ankomst, forsvar, duellspill, valgspill og samarbeid bakspiller/kant og bakspiller linje.
*   Egne målvaktsressurser ble fordelt på gruppene, så våre 3 målvakter, Noah, Tor Capa og Storm fikk svært god oppfølging og de fikk virkelig kjørt seg denne helgen. De ble paret opp med målvakter fra andre klubber og det var fint å se hvor gode venner de ble og hvor mye de støttet og oppmuntret hverandre under øktene.

Både spillerne og vi trenere plukket med oss mye læring og inspirasjon som vi tar med oss videre til våre treninger. Alle spillerne våre fikk kjenne på mestring og at dette ikke var så skummelt som de fryktet på forhånd. Enda kjekkere var det å observere hvor godt kjent guttene våre ble med spillere fra andre klubber og hvor gode venner de ble, og ikke minst se støtten, oppmuntringen og alle «High five´s» de gav hverandre under treningsøktene.

Under «debrief» med oss i trenerteamet før hjemreise, fikk alle spillerne våre ordet for å si litt om sin opplevelse av helgen – kort oppsummert her; kjempegøy!

Veien videre:
Dette var første samling, og det skal arrangeres flere til høsten. Målet til Region Vest er å se flest mulig spillere, så det er viktig å formidle at de som ikke kom med på samling nå vil få mulighet senere om de viser at de er motiverte gjennom treningsvilje og gode holdninger. Etter samlingene i høst, plukkes det ut spillere til en intern bylagsturnering Region Vest. Etter nyttår arrangeres det 2 bylagssamlinger, der siste uttak blir spillere til bylagsturnering i Stavanger våren 2024. Parallelt med dette tas det ut spillere til 4 regionale landslagssamlinger.

All honnør til Region Vest for et strålende opplegg!

På vegne av trenerteamet til G2008/ Florø
Vibeke Mowatt