Hvorfor kamper i Florahallen

For første gang siden sesongen 2006/2007 spiller vi igjen kamper i Florahallen.

Vår visjon «Håndball for alle i Flora Kommune» og slagordet «Flest mulig, lengst mulig og best mulig» har faktisk bidratt til at vi nå har så mange lag og aktive at vi har «vokst ut av Florø Idrettssenteret» i helgene og derfor har tatt i bruk Florahallen også som kamparena.

Videre viste det seg at vi gikk glipp av mange turneringer spesielt for de minste da NHF Region Vest «ikke visste av vi hadde tilgang både til Florø Idrettssenter og Florahallen».

Dette gir selvsagt både noen utfordringer og gevinster:

Utfordringer:

1.       Kiosk og apparat for kampavvikling på to steder

Gevinster

2.       Vi kan være vertskap for flere: turneringer, samlinger og kurs i regi av NHF Region Vest.

3.       Bruk av Florahallen til kampavvikling gir rom for å kunne bruke Florø Idrettssenter mer til trening i helgene.

Da vi ikke kan bruke klister i Florahallen vil den hallen bli prioritert for:

·       Barnehåndball (6-12 år).

·       Unntaksvis også for Ungdomshåndball (13-14 år).

På Florø Idrettssenter kan vi bruke klister så den hallen vil bli prioritert for:

·       Ungdomshåndball (13-20 år)

·       Seniorhåndball

Forbedringer

Denne sesongen må vi regne som en sesong der vi blir vant til å bruke Florahallen igjen samt identifiserer store og små forhold som kan skape forbedringer. Følgende er kontaktpersoner:

·       Det sportslige: Olav Hatlemark (e-post: olav.oddson.hatlemark@gmail.com Mob: 41550305)

·       Det administrative: Anne-Grete sagen (e-post: a.g.sagen@hotmail.com Mob: 97637750)

 

Morten Mortensen, leiar Florø SK Handball